The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 14, 2012 • 4 Comments

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

REGERINGENS USELHET, BIOPOLITIK OCH MAKT ÖVER MEDBORGAREN!! – Livet är en gåva, och bör under inga omständigheter vara ett politiskt maktinstrument!

• March 1, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

27. Legitimitet, öppenhet och demokratisk kontroll

• April 2, 2011 • Leave a Comment

55. Några väsentliga forskningsproblem – Människans biologiska integritet – Grundläggande livsmekanismer

• March 30, 2011 • Leave a Comment

45. Styrning och avstämning – långtidsutredningarna i perspektiv (makroekonomi)

• March 24, 2011 • Leave a Comment