TI Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om Mind Control

• September 30, 2012 • 8 Comments

Synthetic Telepathy-Mind Control, Brain-Computer-Interaction, Mind Control whith nano implants

• September 14, 2011 • 34 Comments

Den obegränsade frihet som vissa grupper inom statsmakten besitter, utgör en fara för andra människors hälsa och liv. – Lyssna till Elisabeth som är mamma till Magnus Olsson som är ett av offren för motbjudande elektroniska vapen.

• June 20, 2011 • 5 Comments

Magnus Olsson i Stockholm, är en av de individer som blivit olaga frihetberövad via svensk sjukvård och avancerade bioteknologier, Magnus fall har också uppmärksammats av Rafael Capurro i The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)

• April 30, 2011 • Leave a Comment