Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• July 17, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

Aldrig har väl uttrycket att Intelligenta Gangsters kontrollerar BELÄSTA busar för att kontrollera nyttiga idioter, skurit djupare i själen …” – Teknologierna som skapar “makten och härligheten.”

• October 29, 2011 • Leave a Comment

Regeringens största brott mot folket genom tiderna är ett faktum! Dock är det inte bara den nuvarande och sittande regeringen som ensam skall stå vid skampålen, utan ALLA regeringar som suttit de senaste 60 åren!

• March 29, 2011 • Leave a Comment

“Vår planet är sårbar. Jag brukar tänka på jorden som ett äpple – med jordskorpan tunn som ett äppelskal.” Det sa kung Carl Gustaf under sitt traditionella jultal 2010.

• March 17, 2011 • Leave a Comment

Kurs i Människa Dator Interaktion på KTH

• March 16, 2011 • 2 Comments

Hedersdoktorer på Kungliga Tekniska Högskolan 1944 – 2006

• March 14, 2011 • Leave a Comment