Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

45. Styrning och avstämning – långtidsutredningarna i perspektiv (makroekonomi)

• March 24, 2011 • Leave a Comment

Justitiedepartementet / Ds Ju 1986:5 …olika forskningsområden, datainspektionen och andra myndigheter och organ är inblandade i den forskning där människan ovetande om sin roll utnyttjas.

• March 17, 2011 • 2 Comments