Archive for the 'White TV' Category

Mind Control genom nanoteknologi, ultraljud och skalärvågor

• November 18, 2012 • Leave a Comment

TI Magnus Olsson slår tillbaka med föredrag om Mind Control

• September 30, 2012 • 8 Comments

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere

• September 29, 2012 • 11 Comments

Do you believe that The Presidential Commission for the study of Bioethical Issues is going to help victims with mind-control and biological torture problems?

• January 11, 2012 • 9 Comments

White TV startar nu en kampanj emot Sveriges grova brott mot de mänskliga rättigheterna, fokuserar på de svenska missförhållanden inom sjukvården, säkerhetstjänsterna och militären som samarbetar i en fruktansvärd konspiration mot oskyldiga människor… – Robert Näslunds erfarenheter förändrar verkligen uppfattningen om samhället vi lever i!!

• June 22, 2011 • 5 Comments

Den obegränsade frihet som vissa grupper inom statsmakten besitter, utgör en fara för andra människors hälsa och liv. – Lyssna till Elisabeth som är mamma till Magnus Olsson som är ett av offren för motbjudande elektroniska vapen.

• June 20, 2011 • 5 Comments