Archive for the 'Universitet – Tekniska Högskolor' Category

Covert Harassment Conference 2014, Brussels, 20 November 2014

• November 1, 2014 • Leave a Comment

Sammanfattning från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut – offentliga redovisning 2011 – teknologier för modellering av mänskligt beteende

• March 17, 2013 • Leave a Comment

Babels Torn och Världens Språk – Digitala Mänskliga Ontologier inom Informationstekniken

• December 29, 2012 • Leave a Comment

Deeper Insights into the Illuminati Formula

• December 18, 2012 • 5 Comments

Kognitionsvetenskap studerar det mänskliga tänkandet

• December 15, 2012 • Leave a Comment

A course program to learn about; The tragedy of the commons” science – growing artificial societies – experimental psychology vs experimental economics – Will rational people rebel against inequality?

• December 3, 2012 • 3 Comments

Det “civila samhället” är ett politiskt kodord …

• October 27, 2012 • Leave a Comment