Archive for the 'Targeted Individuals Websites' Category

Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska

• April 17, 2012 • 5 Comments

Människans biologiska system har blivit militäriserat via den medicinska professionen…och ett mardrömslikt krig med riktade energivapen system utspelas mot oskyldiga och rättslösa medborgare genom teknologiskt välutvecklade länders regeringar…inklusive Sveriges regering… samtidigt lyser rättssäkerheten i nationella och internationella domstolar med sin frånvaro…

• June 1, 2011 • Leave a Comment

Mind Control – Targeted Individuals Websites

• June 1, 2011 • 2 Comments