Archive for the 'Symptom' Category

A French- Canadian mind control victims history

• August 15, 2013 • Leave a Comment

Sjuk av artificiell strålning … en “elöverkänslig” kvinnas berättelse om hennes vardag och det påtvingade elektromagnetiska koncentrationslägret vi alla tvingas leva i så länge politikerförtryck är legitimt …

• February 26, 2013 • 2 Comments

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

• November 29, 2012 • Leave a Comment

A plea from the people of China concerning bio-weapons of the mind – This plea could as well be from mind-control victims in Sweden, USA etc…!

• September 16, 2012 • Leave a Comment

Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra!! Fred och frihet är också en fråga om påverkan från det elektromagnetiska spektrumet, bredband och tid … politisk ingenjörskonst

• May 20, 2012 • Leave a Comment

Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska

• April 17, 2012 • 5 Comments

Trådlös teknik skördar allt fler offer! varnar Salfordgruppen i Lund

• December 29, 2011 • Leave a Comment