Archive for the 'Statens Offentliga Utredningar (SOU)' Category

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 14, 2012 • 4 Comments

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• July 17, 2012 • Leave a Comment

REGERINGENS USELHET, BIOPOLITIK OCH MAKT ÖVER MEDBORGAREN!! – Livet är en gåva, och bör under inga omständigheter vara ett politiskt maktinstrument!

• March 1, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

Paradigmet “det civila samhället”

• November 30, 2011 • Leave a Comment

Aldrig har väl uttrycket att Intelligenta Gangsters kontrollerar BELÄSTA busar för att kontrollera nyttiga idioter, skurit djupare i själen …” – Teknologierna som skapar “makten och härligheten.”

• October 29, 2011 • Leave a Comment