Archive for the 'Royal Houses' Category

Proclamation and Notice of Claim to Queen Elizabeth II, from Australia

• May 21, 2013 • Leave a Comment

The Abdication of ‘Queen’ Elizabeth II – by Greg Hallet

• May 21, 2013 • 2 Comments

Solen går aldrig ner i det nya brittiska imperiet

• May 21, 2013 • Leave a Comment

MEMBERSHIP LIST OF THE COMMITTEE OF 300 – included are the royal families of Europe

• February 12, 2013 • 1 Comment

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere

• September 29, 2012 • 11 Comments

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• July 17, 2012 • Leave a Comment

Royal Technology Mission – Välkommna till de ekonomiskt och genetiskt priviligerades värld, som du betalar för, med dina skattemedel eller din hälsa!

• May 25, 2012 • Leave a Comment