Archive for the 'Perception Warfare' Category

Emerging Cognitive Neuroscience and Related Technologies ( 2008 )

• September 23, 2014 • Leave a Comment

A French- Canadian mind control victims history

• August 15, 2013 • Leave a Comment

HISTORIEN BAKOM NERSTÄNGNINGEN AV AB SVERIGE, MYNDIGHETER, BANKER, FINANSIELLA INSTITUTIONER OCH FÖRETAG! (Staten är också ett företag)

• June 16, 2013 • 1 Comment

President Obama Speaks on the BRAIN Initiative and American Innovation – more slavery to come …?

• April 21, 2013 • 1 Comment

10 anledningar till tankar

• April 3, 2013 • 2 Comments

Right only left

• March 31, 2013 • Leave a Comment

Sammanfattning från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut – offentliga redovisning 2011 – teknologier för modellering av mänskligt beteende

• March 17, 2013 • Leave a Comment