Archive for the 'Olof Palme' Category

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 14, 2012 • 4 Comments

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

Betänkligheter angående statsminister Olof Palmes och prinsessan Dianas död – och att styra i namn av historien, nuet och framtiden: genom att belysa nuet och framtiden genom historien. Vem bär ansvaret för design och operationer?

• February 27, 2011 • 2 Comments