Archive for the 'Lagstiftning' Category

HISTORIEN BAKOM NERSTÄNGNINGEN AV AB SVERIGE, MYNDIGHETER, BANKER, FINANSIELLA INSTITUTIONER OCH FÖRETAG! (Staten är också ett företag)

• June 16, 2013 • 1 Comment

Tio hårda bud att vakna upp till

• September 5, 2012 • Leave a Comment

Lack of law prohibiting mind control weapons in the European Union!

• July 13, 2012 • Leave a Comment

Revolution inom psykiatriska vetenskapen: att höra röster är inte längre en sjukdom enligt DSM-V!! En befrielse för de individer som förföljs och torteras av akademiker, militär och underrättelsetjänster med neurologiska (vapen)teknologier

• June 5, 2012 • Leave a Comment

Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska

• April 17, 2012 • 5 Comments

Någon definition av begreppet integritet finns inte i svensk lagstiftning! Vem äger medborgaren? Statsmakten?

• January 5, 2012 • Leave a Comment