Archive for the 'Justitiedepartementet' Category

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 14, 2012 • 4 Comments

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

Diktaturens eviga lockelse – Låt oss resa oss upp och skrika …

• April 21, 2011 • 2 Comments

SOU 1972:59/Justitiedepartementet …”kemisk ursaltning av orkaner, provocering av nederbörd och energiutvinning från vindkrafterna är några – ekonomiskt lockande- perspektiv”… – “och användning av rymden som recipient för radioaktivt avfall” …

• April 11, 2011 • Leave a Comment

SOU 1972:59 Att välja framtid/Justitiedepartementet – Det är inte självklart att vetenskapliga och teknologiska framsteg leder till framgångar för ALLA – Sveriges statsledning har länge avnjutit de bästa frukterna, utan allmänhetens kännedom om “framstegen” …

• April 4, 2011 • Leave a Comment

SOU 1972:59 – Världssamhället betraktas som ett helt mekaniskt system. På den valda nivån antar man att kvantifieringen av variablerna kan göras på något ”icke-ideologiskt” sätt och att man kan bortse från förändringsmekanismer inne i systemet

• April 3, 2011 • Leave a Comment