Archive for the 'Försvarsdepartementet' Category

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska

• April 17, 2012 • 5 Comments

White TV startar nu en kampanj emot Sveriges grova brott mot de mänskliga rättigheterna, fokuserar på de svenska missförhållanden inom sjukvården, säkerhetstjänsterna och militären som samarbetar i en fruktansvärd konspiration mot oskyldiga människor… – Robert Näslunds erfarenheter förändrar verkligen uppfattningen om samhället vi lever i!!

• June 22, 2011 • 5 Comments

Vid en ceremoni i Washington DC fredagen den 13 april 2007, undertecknade Sveriges dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff en överenskommelse …

• May 22, 2011 • Leave a Comment