Archive for the 'FOI' Category

Mode mot övervakningssamhället. New York-konstnären Adam Harvey lanserar nu klädserien ”Stealth Wear” som ska dölja kroppar från värmekameror och drönare

• February 12, 2013 • 8 Comments

Babels Torn och Världens Språk – Digitala Mänskliga Ontologier inom Informationstekniken

• December 29, 2012 • Leave a Comment

The Human Brain Project – Robert Naeslund

• November 14, 2012 • 4 Comments

FOI – The Swedish Defense Research Institution – summary of their public records of brain technology – 2011

• September 1, 2012 • Leave a Comment

Politically planned violations of human rights goes on in all EU-nations, directed to increase state power and reduce human influence

• August 25, 2012 • 2 Comments

FOI:s superdatorsystem – Av Robert Naeslund

• October 10, 2011 • Leave a Comment

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI: Människa-System-Interaktion

• March 29, 2011 • Leave a Comment