Archive for the 'DNA-modifiering' Category

Emerging Cognitive Neuroscience and Related Technologies ( 2008 )

• September 23, 2014 • Leave a Comment

The danger of Wi-Fi to women and children – an interview with Barrie Trower

• October 16, 2012 • 2 Comments

Biopolitics of security in the 21st century

• August 7, 2012 • 6 Comments

Sammanfattat bevismaterial från regeringens mind control tekniker – Regeringen står inte för den dubbla politiska agendan … att det i regeringsdiskursen ingår en serie politiska teknologier för att styra samhället genom medborgarnas mentaliteter, genom olika “subtila” tvångsmetoder – för anpassning till regeringens val av medborgarnas klasstillhörighet sker också dold förföljelse och tortyr …

• July 17, 2012 • Leave a Comment

Lack of law prohibiting mind control weapons in the European Union!

• July 13, 2012 • Leave a Comment

Globalisering är en ideologi – ett instrument för den ekonomiska eliten – med centaliserat ekonomissytem, innefattande arkitekturen av det internationella finanssystemet – och en slags genetiskt ingenjörskonst (molekylärbiologi, neurala nätverk)

• January 20, 2012 • Leave a Comment

Demokrati och rättsansvar i Konungariket Sverige är en myt…

• June 12, 2011 • Leave a Comment