Archive for the 'Club of Rome' Category

MEMBERSHIP LIST OF THE COMMITTEE OF 300 – included are the royal families of Europe

• February 12, 2013 • 1 Comment

“De måste finna det svårt de som tar auktoriteten för sanning istället för sanningen som auktoritet.”

• April 27, 2012 • Leave a Comment

SOU 1972:59 – Världssamhället betraktas som ett helt mekaniskt system. På den valda nivån antar man att kvantifieringen av variablerna kan göras på något ”icke-ideologiskt” sätt och att man kan bortse från förändringsmekanismer inne i systemet

• April 3, 2011 • Leave a Comment