Årsmöte i föreningen Kreaprenör 5 april 2013 – med reportage från det öppna seminariet om Forskning & Etik

Föreningen och kunskapsalliansen Kreaprenör® höll 5 april 2013 sitt åttonde årsmöte på Villa Fridhem på historisk mark i Stockholm/Mälarhöjden. Alldeles intill ligger nämligen den brunn som en gång inspirerade Bellman att skriva sin kända visa “Vila vid denna källa”.

Ett 30-tal kreaprenörer hade samlats denna soliga vårdag för att inledningsvis lyssna till de inbjudna talarna i det öppna seminariet om “Forskning & Etik”.

Lars-Olof (LO) Landin

Ordföranden i Kreaprenör® Lars-Olof (LO) Landin hälsade välkommen och informerade om att detta seminarium var tänkt som det första i en serie möten kring det allt mer angelägna ämnet “Forskning & Etik”.

Olle Johansson

På schemat för dagen fanns två högintressanta föredrag. Det första signerat Olle Johansson, docent och universitetslektor vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet, med rubriken “Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält”.
I 30 år har Olle Johansson forskat och spridit information om farorna med elektromagnetiska fält och fått utstå mycken kritik för detta. Och under de senaste åren har han äntligen vunnit framgångar i sin kamp, säger han, bl.a. när WHO:s cancerorgan 2001 konstaterade att en av riskfaktorerna för barnleukemi kan vara magnetfält och 2011 meddelade att man även klassificerar radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjligt karcinogena. I Italien i oktober 2012 beslutar dess högsta domstol att en patient, som har fått en hjärntumör, har fått det p.g.a. mobiltelefoni. Tio år tidigare hade det varit ett omöjligt utfall av en sådan rättslig process.

Läs det högintressanta referatet från hans föredrag här.

Kathinka Evers     Anders Lansner

Dagens andra inbjudna talare var Kathinka Evers, ass. professor och medvetandefilosof vid Uppsala universitet, idag en av ledarna för ett av världens största hjärnforskningsprojekt “The Human Brain Project”, där hon samarbetar med bl.a. professor Anders Lansner vid KTH, som också var närvarande på mötet. Nyligen har projektet utvalts som ett av EUs “flaggskepp projekt” med 10 miljarder kronor i ekonomiskt stöd under 10 år. Kathinka Evers redogjorde för det filosofiska arbetet i projektet, som egentligen består av två delar.
Dels analys av medvetandets roll i projektet och dels analys av grundbegreppet i hela projektet, det som handlar om simulering av den mänskliga hjärnan. Tillsammans med en fransk neurovetare leder Kathinka Evers också den del av projektet, som handlar om etik och samhälle. Hon visade hur neuroetikens betydelse växer i takt med att hjärnforskningen utvecklas.

Läs referatet från detta lika intressanta föredrag här
.

Ödesdiger kortsiktighet

Den av Kreaprenör® planerade serien möten om forskning och etik, där detta var det första, syftar till att föra ut kunskap om den mest paradigmatiska forskning, som görs i världen just nu

Olle Johansson visar i sitt föredrag om ”hälsoeffekter av elektromagnetiska fält” ovan hur ohyggligt svårt det är att få samhället att acceptera obehagliga fakta, som kortsiktigt påverkar stora ekonomiska intressen. Världens ekonomiska och politiska system är kortsiktiga till sin natur, vilket kan visa sig vara ödesdigert på längre sikt, t.ex. vad gäller den ökade utbredningen av kraftfulla elektromagnetiska fält för mobila kommunikationssystem, som Olle Johansson kallar ”det största fullskaleexperimentet någonsin med mänskligheten”.

Nano, Bio, Info och Cognition – världens hetaste forskningsområde

Okunskapen om medvetandeforskningens möjligheter, men också om dess risker, är konstigt nog lika pyramidal. Kreaprenör® har samlat omfattande kunskap i ämnet. Vårt intresse bara ökar ju mer vi lär oss. Vi kommer definitivt inte att acceptera att denna för mänskligheten fullständigt revolutionerande utveckling sker i det tysta.

Vi förundrar oss över att ”The Human Brain Project” av EU utväljs som ”flaggskepps projekt” och får ett anslag på 10 miljarder kronor, varav en ansenlig del går till svenska forskare, utan att svenska media tycks bry sig ett enda dugg. Vilken forskarbragd är inte detta för Sverige. Vad är det svensk forskning erbjuder, som gör att vi finns i täten? Och varför skriver man inte om det?

Barack Obama

Dagen före vårt möte presenterade USA:s president Barack Obama “the Brain Initiative”, där han meddelade att USA ser hjärnforskning  som ett av landets viktigaste forskningsområden, vilket bekräftar vad Kreaprenör® tidigare skrivit, att detta är det ”hetaste” forskningsområdet i världen just nu.

I Kathinka Evers föredrag om Neuroetik och ”The Human Brain Project” refererar hon till en diskussion hon haft med en annan av ledarna för projektet, professor Sten Grillner på KI, där denne säger ”att om vi nu lyckas simulera den mänskliga hjärnan i en superdator, då finns det ingen anledning att tro att denna dator inte skulle bli medveten”.

Det Kathinka Evers anger som projektets huvudmål, simulering av den mänskliga hjärnan, innebär således i Grillners tolkning ”överföring av en biologiskt medvetande till en maskin”. Går det verkligen att göra detta utan att först inhämta information från riktiga hjärnor med hjälp av invasiva hjärngränssnitt? Och hur hanterar man i så fall de etiska frågorna kring detta?

Den som först lyckas ”flytta över ett biologiskt medvetande till en maskin”, kommer att ha en mängd intressanta och enormt lönsamma “affärsmodeller” att välja mellan. Tekniken kan användas av medicinska forskare för att undvika fler försök på människor. Tekniken kan producera humana robotar, men också krigsrobotar. Sist men inte minst behövs ett kommunikationssystem, som gör det möjligt för människor och robotar för att förstå varandra. Det är robotarnas artificiella intelligens (AI). En intelligens, som så småningom kommer att göra maskinen/roboten intelligentare än människan. Anders Lansner, en annan av de framgångsrika svenska forskarna i ”The Human Brain Project”, säger att superhjärnor, som är intelligentare än människor kommer att finnas om drygt 10 år. Han säger sig dock inte ha någon som helst kunskap om att några försök idag görs på levande människor utan informerat samtycke.

Kathinka Evers talar i sitt föredrag om att man kan nå fram till komatösa människors medvetande. Finns då inte risk, att man vill använda och kanske redan använder samma teknik på friska människor. Riskerna för att oetiska övertramp görs i världen är uppenbara för den som vill se, vilket också många utredare tidigt varnat för.

Stockholm i april 2013
Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande i kunskapsalliansen Kreaprenör®
– Moderator i Medvetandeeran

Mer information
Här kan du läsa mer om den etiska problematiken kring hjärnforskning.
Dvärg blir jätte – om nanoteknologin
Robotforskaren som borde vara med i pigdebatten

Länk till http://www.kreaprenor.se/index.asp?g=5&r=377

Advertisements

~ by blombladivinden on April 21, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: