Emotionell data-behandling genom känslomässigt orienterade datorer – Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap

Affective Computing

Även känd som:

Emotionell data-behandling

Känslomässigt orienterade datorer

Affektiv Loop

Det finns en brist på uppmärksamhet till emotionella och fysiska aspekter av kommunikation i hur vi fram till nu närmat oss kommunikation mellan människor inom Människa Dator Interaktion (MDI). Som formgivare av digitala kommunikationsverktyg måste vi överväga att ändra den underliggande modellen för den kommunikation som råder i MDI: informationöverförings modellen. Kommunikation handlar om så mycket mer än att överföra information. Det handlar om att lära känna dig själv, vem du är och vilken roll du spelar i det meddelande som utvecklas. Det handlar också om upplevelsen av en kommunikationsprocess, hur det känns, hur känslan förändras, när den förändras, varför och kanske av vem den (känslan) initieras, ändras, eller störs. Idén om Affektiva Loop erfarenheter inom design syftar till att skapa nya uttrycksfulla och erfarenhetsmässiga media för hela användaren, utförd med den sociala och fysiska världen de lever i, och där kommunikation inte bara handlar om att få ut budskapet, utan också om att leva upplevelsen av kommunikation – känna det.

En Affektiv Loop erfarenhet är en framväxande, i ögonblicket, känslomässig upplevelse där den inre känslomässig upplevelsen, den aktuella situationen och det sociala och fysiska sammanhanget agerar tillsammans för att skapa en förkroppsligad komplett upplevelse. . Slingan (loop) perspektivet kommer från hur denna erfarenhet sker i kommunikationen och hur det finns ett rytmiskt mönster i kommunikationen där de som är inblandade turas om att både uttrycka sig och stå tillbaka för att tolka tillfället.

 

 

För att möjliggöra för Affektiv Loop erfarenheter med eller genom ett datorsystem, behöver användaren tillåtas uttrycka sig och på sitt starka personliga sätt, som berör våra många sätt att uttrycka och känna känslor – muskel spänningar, ansiktsuttryck och mycket mer. För att användaren ska bli mer engagerade i samspelet, behöver datorsystemet förmåga att återvända relevant, antingen minska, upprätthålla eller störa återkoppling till dessa känslor som uttrycks av användaren, så att hon vill fortsätta uttrycka sig genom att antingen stärka, förändra eller behålla hennes uttryck.

Vi beskriver hur vi använde idén om Affektiva Loop upplevelser som ett begreppsmässigt verktyg för att navigera ett konstruktionsutrymme av gestikulerande input (ingångar) i kombination med omedelbar rik feedback. I vår designresa skapade vi två system, Emoto och FriendSense. Link: Länk: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:356101

Disputation:

2010-11-12, sal C, Forum 100, Isafjordsgatan 39, Kista, 13:00

Examen: filosofie doktorsexamen

Handledare: Höök, Kristina, Professor (Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap)   Taylor, Alex, forskare

Opponent: Zimmerman, John, docent (Carnegie Mellon University, HCI Institute and School of Design)

Tillgänglig från: 2010-10-21

Advertisements

~ by blombladivinden on June 8, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: