Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska

 

En grupp för mind control offer som pratar svenska. Gruppen diskuterar även grupp stalking, experiment på ovetande människor utan informerat samtycke, mind control vapen och andra icke dödande vapen, syntetisk telepati, implantat, och liknande. 

 
 

Medlemmarna i gruppen har flera mål att uppnå.

 • Informera myndigheter och allmänheten om att hundratals eller tusentals människor i Sverige och i övriga världen torteras dagligen med hjälp av elektroniska och neurologiska vapen eller annan högteknologisk utrustning som det ännu inte har publicerats någon information om.
 • Informera myndigheter och allmänheten om att smärtsamma experiement utförs på människor utan informerat samtycke.
 • Experimenten är ytterst smärtsamma och pågår dygnet runt. Offret får inte “semester”.
 • Experimenten inkluderar mind control, tankeläsning (syntetisk telepati), kontroll över inre organ, kontroll över hjärnans funktioner (se mer nedan).
 • Detta sker hand-i-hand med det som brukar kallas “grupp stalking” eller “gatu teater” och andra typer av subtil stalking som börjar tidigare än de ytterst smärtsamma angreppen för att sedan komplettera varandra. Ibland får offren “se” eller “ofrivillig delta” i hela skådespel som arrangeras för deras skull och målet är att förolämpa, förnedra och skrämma det oskyldiga offret på subtila sätt – via kroppsspråk, till synes “oskyldiga kommentarer” som bär på andra budskap, som offret ibland inser senare om inte omedelbart.
 • Uppmuntra regeringar, företag, lagstiftande organ och forskningsinstitut att i stället för att plåga och tortera människor, utveckla etiska forskningsmetoder som inte orsakar denna typ av psykologiska och fysiska smärtor på ovetande, oskyldiga medborgare utan informerat samtycke.
 • Ge offren det som är kvar av livet tillbaka. Offren vill ha sin frihet och personliga integritet tillbaka och rätten till liv utan fara för hälsa. Offren har precis som vilken annan individ som helst rätt till sina grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Ställa personerna som har orsakar smärta, plågan, skada, osv. till svars och se till att de inte utför liknande experiment på andra människor i framtiden.
 • Uppmuntra medierna att ta upp det som försiggår i tidningar, TV-reportage, osv.
 • Uppmuntra statens juridiska system att stifta lagar som förbjuder den här typen av forskning “över åldrandet”, subtil stalking och subtil diskriminering, och rätten att ta ifrån människans integritet på ett så brutalt och inhumant sätt. Att ta ifrån människor sina rättigheter för att de ska användas som försökspersoner bör inte ursäktas med “the war on terror” eller “för landets säkerhet”. De enda som utgör ett hot mot landets säkerhet är just forskarna själva och regeringarna som stödjer dem.
 • Uppmuntrar alla inblandade aktörer till etiska diskussioner och moraliska resonemang, som tas upp i medierna så att allmänheten bestämmer vad de vill “offra” för att utveckla den här typen av teknologier.
 • Informera allmänheten om vad som sker i hopp om att få uppmärksamhet och stöd från allmänheten.

Artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen slår fast att EU bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Regeringarna måste för folkets skull respektera dem.

 
Tusentals människor runt om i världen lever under tortyrliknande omständigheter eftersom regeringarna runt om i världen, plågar offren med hjälp av högteknologiska enheter. Regeringarna utför smärtsamma experiment på människor utan informerat samtycke. Offren får sina liv förstörda och lever i både skräck och smärta dygnet runt. Försök till organisering finns, men ännu är de flesta försök i ett inledningsskede. Det finns en brist på stöd och samarbetsvilja från myndigheternas sida. Ändå har grupperna som bildats en viktig funktion: offret känner igen sig i andras berättelser och offrens berättelser är otroligt lika varandra. Var man än befinner sig på jordklotet, berättar offren samma historia. Man kan nästan tala om en epidemi av brott mot människans grundläggande rättigheter. Det vanliga är att det börjar med “stalkning” och “mobbning” som kommer från offrets omedelbara omgivning och som kompletteras med högteknologiska vapen som förstärker känslor. När offret väl har isolerats och alla vittnen är borta, börjar en dygnet-runt tortyr samtidigt som individen psykologiskt försvagas, även av fortsatt “gang stalking” som oftast kommer från okända personer.
 
Offren är övervakade dygnet runt, deras inre organ och hjärnor har “tagits över” med hjälp av satellitstyrd high tech utrustning. De har isolerats från det övriga samhället och är föremål för vad som kallas för “gang stalking” eller gatuteater, som i stort sett innebär att grupper av människor med hjälp av kroppsspråk eller andra “till synes oskyldiga handlingar” ständigt plågar offren när de är ute i samhället eller hindrar dem från att uppnå ett visst mål. Även personal på postkontor, banker, transportföretag etc. samarbetar. När de väl har lyckats såra offret eller framgångsrikt skadat eller sårat offret, skrattar förövarna eller känner sig stolta. Detta gör dem så klart för att visa att de inte bryr sig om offrets lidande.
 
Många av offren har levt under de här omständigheterna under många år. Inga offer vänjer sig vid tortyr dygnet runt. Tortyren förvärras under vissa perioder men i allmänhet blir det bara värre och värre ju längre tid som går. I början hoppas offret på att det måste ha skett “ett misstag” eller “ett missförstånd” och att allting kommer att bli bra igen. Många offer söker hjälp från advokater, läkare, och andra myndigheter. Erfarenheten har visat att myndigheter inte bryr sig. Offren blir ignorerade. Om man försöker berätta för andra vad som försiggår, slutar människor höra av sig.
 
Tusentals människor runt om i världen, bland annat i Sverige, Norge, Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland, USA, Kanada, Indien, Australien, Kina, m.m. påstår att de har blivit skadade i sina egna hem med hjälp av högteknologisk utrustning som går genom vägar och som förmodligen fungerar med hjälp av osynliga ljusvågor som påverkar medvetande, världsbild, läser av tankar och intentioner. Oftast blir en hel familj attackerad – mamma, pappa och barn (oavsett ålder). I vissa fall har även djuren skadats. Eftersom man blir spårad vart man än befinner sig i världen, tror de flesta offer att de har blivit implanterade utan vetskap eller informerat samtycke.
 
Fenomenet har uppmärksammats väldigt lite i medierna. Det verkar därför finnas ett “samförstånd” mellan stat och olika mediaaktörer att inte ta upp skeendet i median, på grund av känslorna som offrens berättelser kommer att framkalla. Många offer har även försökt skicka brev till olika myndigheter. En del har gett upp efter några stycken obesvarade brev eller samtal. Några offer berättar om att de har skickat hundratals brev till många olika statliga organ, premiärministrar eller presidenter.
 
Offren finns över hela världen och de är ohörda, ignorerade och torterade. Detta hindrar att en etisk debatt äger rum och att ett slut på ondskan och smärtan som invanderar våra liv. Många offer kan få känslan av att en tyst holocaust äger rum. Alla offer kan endast se fram emot ett liv av tortyr som leder mot en långsam och förmodligen plågsam död. Det mesta som offret kan minnas är den här tortyren som för många offer har pågått sedan 60-, 70-, 80-, 90- eller 2000-talet. Offren lever dygnet runt med tortyr.
 
Samma statliga organ som finns där för att skydda oss, skadar en del av oss på ett grymt, omänskligt, cyniskt sätt. Samtidigt som det begås ett stort brott mot de mänskliga rättigheterna, verkar det inte göras några som helst försök för att utveckla forskningssätt som är etiska, och som inte orsakar denna form av smärta och tortyr.
 
Det här uppropet handlar inte om ett enda offer utan om tusentals offer världen runt.
 
Det har funnits försök att systematisera effekterna av teknologin som används på ovetande offer. Det är inte nödvändigt att precis alla upplever alla symptom, men det är vad de flesta upplever.
– Ständig och total övervakning. Oavsett var offret befinner sig någonstans.
– De “ser” via offrens ögon, det som offren ser, ser även förövarna (forskarna). De kan även “se” offrens drömmar, minnen, fantasier, allt som finns i offrets huvud.
– Tankar, känslor, drömmar, minnen och till och med synsätt implanteras i medvetandet eller förstärks.
– Tankar och minnen, intentioner, vad som man vill säga i nästa stund, kan också raderas från medvetandet.
– Tankar, intentioner och till och med omedvetna tankar läses på distans.
– Tankar, känslor och synsätt ändras snabbt från en stund till en annan.
 
– De flesta offer berättar om skador på inre organ, och hjärtklappning. Hjärtat kan fås att slå mycket snabbt, farligt snabbt och de kan orsaka smärta på distans på alla organ, såsom lever, mage, njurar, livmoder, osv.
– Mycket svåra och ovanliga kräkningar, som inte är “normala”, dvs. smaken är helt annorlunda, magsmärtorna är väldigt starka än vad man brukar erfara vid normala kräkningar.
– Beteendemodifiering genom att man på distans stoppar in minnen, tankar, i offrets huvud och i vissa fall genom att vissa känslor förstärks.
– Även “tvingat tal” (forced speach) förekommer.
– Offren kan också bli programmerade till att göra vissa handlingar, t ex att le, att gråta, att somna när någon säger något, t ex “I think that you are tired.”
 
– Manipulering av känslor. Offrens känslor fördjupas. Det kan handla om alla möjliga känslor: glädje, sorg, stolthet, aggressivitet, passivitet.
– En känsla av att bli berörd på distans, såsom en närvaro hade funnits där. Man kan bli “klappad”, eller dragen i näsan. Ibland kan det kännas som en energivåg som går via kroppen.
– I samband med att man äter, kan de skapa “toxiska” tillstånd som gör att man först tror att maten är medicinerad. De här tillstånden är väldigt plågsamma, smärtsamma.
– Sömnförlust är något som så gott som alla offer berättar om. Det motsatta, att man sover ovanligt många timmar förekommer också.
– Även lukter framkallas, som kanske inte existerar eftersom de “försvinner”.
– Offren blir bestulna ständigt på mindre föremål såsom guldringar, bärbara datorer, väskan, pengar, små grejer osv.
– Teknologisk utrustning slutar fungerar under viss tid för att sedan plätsligt börja fungera igen.
– Stor trötthet, huvudvärk, svårt att se under en period, smärtor i nacken och i ryggraden som “vibrerar”.
– Ofrivilliga “fjärrstyrda” kroppsrörelser och ibland ryckningar. De kan vara mycket precisa, som om en viss nerv hade aktiverats. Detta brukar dock försvinna och efter ett tag experimenterar dem med något annat.
 
– Implantering av skuldkänslor, en känsla av att känna sig straffad. Andra offer kan även berätta om grandiosa känslor, “Varför just jag?”, “Jag måste då vara en viktig person som blir uppmärksammad.”
– Ett mindre eller högre antal offer kan faktiskt höra mer än tankar och aningar i huvudet, utan röster. Det finns icke-dödande vapen eller teknologiska anordningar som kan åstadkomma detta, som går under namnet syntetisk telepati, voice to skull, voice of god. Det vanliga är att de här rösterna är antigen hövliga eller faktiskt instruerar offret och berättar vad som egentligen pågår. De kan också be personen att besöka någon som “kan förklara”. Andra har däremot upplevt att de får “höra” ett samtal i vilka fler personer är inblandade eller som har en diskussion med varandra. I några fall blir de hotade: “Ingen kommer att tro dig knäpskalle” eller “Du kommer att dö”.
– Förmodligen vill de att offren ska veta att de använder sig av den här teknologin, för att offren ska kunna få feed back. Helt ovetande offer kopplar det som sker till “sjukdomar”, “psykologisk påfrestning på grund av stalkingen och mobbningen” eller “medicin i vattnet, på kläderna, soffan, i sängen, i maten”. Därför är det inte så konstigt att många har “hittat” svaret på vad som plågar dem. De kan därför “tipsa offren” genom att de plötsligt får veta något som handlar om nanoteknik, genom att till exempel implantera ett minne om en diskussion som handlar om detta, eller genom att offret börjar “tänka” oavbrutet på ett närliggande begrepp såsom “biologiska vapen”.
– Stora mörkertal förekommer säkert, människor som aldrig anar och som tyvärr kommer att bedömas av sjukvården enligt felaktiga diagnoser.
 
– En del offer har blivit allvarligt skadade eller uppger att de har utvecklat sjukdomar eller infektioner.
– Enormt stora depressionstillstånd som kan leda till självmordstankar, självmordsförsök eller fullbordade självmord.
– Både män och kvinnor berättar att de blir sexuellt manipulerade på distans. De kan manipuleras till att känna oerhörd stor smärta. Offren kan även berätta om våldtäkter och det gäller både män och kvinnor. En del har upplevt eller tror att de har blivit hypnositerade i sömnen.
– Offren får aldrig “semester” – detta pågår ständigt och oavbrutet, under dagar som omvandlas till veckor, veckor som omvandlas till månader, månader som omvandlas till år.
– De flesta offer har isolerats. Före detta kompisar och vänner har “anlitats” till att manipulera offren, såra offren, för att sedan “försvinna” ur deras liv. En del berättar om familjemedlemmar som har medverkat, och en del uppger att familjemedlemmar först blivit torterade själva eller tankemanipulerade själva innan det börjar med en kampanj mot offret.
– Många av offren, i synnerhet de som är mer aktiva, har upplevt att sina mejl inte fungerar som de ska, och att vissa internetsidor blivit “censurerade” när de vill besöka dem.
– Alla offer blir förolämpade, förlöjligade, förnedrade på det mest bisarra, inhumana sättet som finns.
– Alla offer upplever detta som dygnet-runt tortyr och ofattbar ondska.
– Förövarna har otrolig stor tålamod och det kan ta åratals innan personen börjar verkligen anfallas på riktigt av den här fjärrstyrda tekniken. Då kan man inte längre skylla på “sammanträffanden” eller “otur”.
 
VARFÖR JUST JAG?
De flesta människor söker ett svar på vad det är som händer. Varje människa har förutom ett behov av att veta vad som sker runt omkring dem även rätt till det. Men det som de har svårt att förstå, i synnerhet innan de vet ungefär vilken sorts teknik som används, är Varför? Varför just jag? Vad har jag gjort fel? Varje människa har sina åsikter så att säga och en del tror att det beror på att man har vissa idéer, eller åsikter som samhället eller makthavarna ogillar. Samtidigt finns det många människor som tar upp just sådana ämnen som man tänker på i vardagen i politiska debatter på TV och de är inte verklighetsfrånvarande eller ovanliga eller på något sätt extrema. Däremot kan erfarenheterna få offret att utveckla en del idéer som varar under en tid, innan man förstår mer av det som verkligen sker. Det finns lite stöd för att offren ska ha valts eftersom de har haft synpunkter som har en politisk koppling, även om det kan finnas sådana fall. Det vanligaste är att offren antigen på måfå eller för att de har varit lätta offer av en eller annan anledning. Alla offer är normalbegåvade, många av offren har en högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet. I fall myndigheterna skapar evidens, är evidensen påhittad. Offren förekommer i alla möjliga åldrar. Föräldrar har också uppgett att nyfödda bebisar har attackerats.
 
Med tanke på tekniken som används, med tanke på alla symptom, med tanke på alla artiklar som bekräftar att forskning inom dessa områden görs även om teknologin är långt mer avacerat än allmänheten tror, är de flesta offer övertygade om att de har blivit försökspersoner som används i olika medicinska, neurologiska och data-teknologiska experiment. Det inte omöjligt att icke-dödande vapenteknologi utvecklas och testas på människor innan de används i krig och att försökspersonerna som får stå ut med allt detta. Offren är “labbråttorna” som tidningarna berättar om när de ska informera allmänheten om pågående forskningsframsteg. I artiklarna kan det även stå att “kartläggning av hjärnan sker på ett icke-invasivt sätt” – detta stämmer absolut inte. Lögnerna är många.
 
Följande forskning- och utveckling experiment görs förmodligen på offren:
– Mind control, total kontroll över människor: neurologiska funktioner, tankar, känslor, nervsystem, kroppsliga funktioner, de inre organens funktioner, intentioner.
– Forskning av sjukdomar över lång tid och på minsta nivån – nanonivån.
– Kartläggning av hjärnan och utveckling av tankestyrda enheter.
– Utveckling av syntetisk telepati, som ska möjliggöra för soldater tankekommunikation.
– Utveckling av datahjärnan som ska känna, tänka, anpassa sig och lära av erfarenhet. IBM och förmodligen även andra dataföretag utvecklar just sådan teknik.
– Utvekling av androider, robotar som fungerar som människor, humanoider.
– Utveckling av icke-dödande vapen eller nästan dödande vapen och teknologier. Testning och uppföljning av vad som sker med offren som attackeras av dessa vapen under en lång tid.
– Utveckling av hjänchip och andra implantat som människan “inte känner av” eller som kroppen helt accepterar.
– Olika typer av simuleringar.
– Skapandet av virtuella miljöer.
 
Observera att det mesta av forskningen inom de här områdena finansieras oftast av medicinska institut, dataföretag och av FÖRSVARETS forskningsgrupper.
 
Vi ber alla som läser detta, att läsa genom och eventuellt skriva på vårt upprop. På detta sätt kan de hjälpa offren och eventuellt förhindra oetiska plågsamma experiment och tortyr på människor i framtidens globala, nationella och/ eller lokala värld. Du kan bidra till en rättvisare värld.
 
Vi ber myndigheterna som får ta del av vårt upprop att verkligen sätta sig in i vad om pågår och hjälpa oss att bli fria.
Vi ber även myndigheterna som får ta det av vårt upprop att verkligen “lyssna” och “bry sig” och se till att en etisk debatt inleds.
Forskning och utveckling kan inte “kosta” så många människor deras liv, hälsa, välmående.
 
Resultatet kan snarare bli att dödsfallen i själva verket jämnas ut, med tanke på hur många offer som får dö för att ny teknik ska utvecklas.
 
Människan har åstadkommit väldigt mycket och om det finns vilja, kan forskning och utveckling ske på andra sätt. Det är bara att utveckla dem.
 
HJÄLP OSS ATT BLI FRIA FRÅN TORTYR!

Link: http://www.care2.com/c2c/group/mindcontroloffer

Advertisements

~ by blombladivinden on April 17, 2012.

5 Responses to “Svenska Mind-Control Offer – En grupp för de som talar svenska”

 1. Blledmeen usmessageboard. Jag har själv fallit offer för denna vidriga teknik två i min släkt fick stroke efter att jag skrivit om tekniken den såkallade FMRI weapons. Tråkigt nog så går det i sverige inte att komma undan den utom i emc kammare. Anser du dig bli trakaserad så begär att dom står för emc kamar tester. Man kan styra allt utom viljan på en mäniska från att du har stånd åt fel mäniskor. Till att gå och ha ont i halsen i 10år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: