Cognitive Computing – Dr. Masoud Nikravesh, Computational Science and Engineering

Dr. Masoud Nikravesh: CITRIS Executive Director, Computational Science and Engineering.

By combining high-performance computing, mathematical modeling, scientific and engineering theory, and analysis of large scale data bases of observations, Computational Science and Engineering (CSE) promises to bring a new paradigm to interdisciplinary research and education. CSE aims to advance solutions for a wide-range of complex, real world, natural and social problems in critical areas such as climate modeling, astrophysics and astronomy, engineering better search engines, neurosciences and cognitive computing, geophysical modeling, parallel computing, national defense, and socio-economical-policy modeling, to name a few.

These problems are critical to scientific research and education, economic and intellectual growth with social impacts.

CSE is a joint effort between Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS), the Computing Sciences Directorate at Lawrence Berkeley National Laboratory, the College of Engineering, and the College of Letters and Science. Dr. Nikravesh started his academic and scientific carrier as Postdoc researcher in Spring 1995 at University of California-Berkeley (Materials Science and Engineering Department) and Lawrence Berkeley National Laboratory (Earth Sciences Division) as joint appointment. Dr. Nikravesh was Executive Director of BISC of the Computer Science Division at the University of California, Berkeley and the BT Senior Research Fellow. He worked for NIOC from 1978 to 1990 and he was the senior research scientist with EGI at the University of Utah from 1998-2000. Dr. Nikravesh has published nine books and over 200 papers on a wide range of scientific and engineering applications. In addition, he has been an invited lecturer throughout the world including USA, China, Germany, Hong Kong, Finland, Canada, UK, Turkey, New Zealand, and Mexico as well as at many conferences and scientific events. He has been a member of IEEE, SPE, AAPG, SEG, ACS, NAFIPS, IFSA, AICHE, and other scientific scholarly societies.

Svensk översättning:

Dr Masoud Nikravesh: CITRIS verkställande direktör, Computational Science and Engineering.

Genom att kombinera högpresterande datorer, matematisk modellering, vetenskaplig och teknisk teori, och analys av storskaliga databaser av observationer, lovar Computational Science and Engineering (CSE) ett nytt paradigm för tvärvetenskaplig forskning och utbildning. CSE syftar till att främja lösningar för ett brett spektrum av komplexa, real world, naturliga och sociala problem inom kritiska områden som klimat modellering, astrofysik och astronomi, bättre tekniska sökmotorer, neurovetenskap och kognitiv computing, geofysisk modellering, parallella beräkningar, nationellt försvar , och socio-ekonomisk-politisk modellering, för att nämna några.

Dessa problem är kritiska för vetenskaplig forskning och utbildning, ekonomisk och intellektuell tillväxt med social påverkan.

CSE är ett samarbete mellan Centrum for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS), [centrum för informationsteknologier forskning i samhällets intresse],  datavetenskap direktoratet vid Lawrence Berkeley National Laboratory, College of Engineering, och College of Letters and Science. Dr Nikravesh började sin akademiska och vetenskapliga karriär som postdoc forskare under våren 1995 vid University of California-Berkeley (Materialvetenskap och Teknik Institutionen) och Lawrence Berkeley National Laboratory (Earth Sciences Division) som gemensam överenskommelse. Dr Nikravesh var verkställande direktör BISC för datavetenskap Division vid University of California, Berkeley och BT Senior Research Fellow. Han arbetade för NIOC 1978 till 1990 och han var senior forskare med EGI vid University of Utah från 1998-2000. Dr Nikravesh har publicerat nio böcker och över 200 artiklar om ett brett spektrum av vetenskapliga och tekniska tillämpningar. Dessutom har han varit inbjuden föredragshållare över hela världen, inklusive USA, Kina, Tyskland, Hong Kong, Finland, Kanada, Storbritannien, Turkiet, Nya Zeeland och Mexiko samt vid många konferenser och vetenskapliga evenemang. Han har varit medlem i IEEE, SPE, AAPG, SEG, ACS, NAFIPS, IFSA, AICHE, och andra vetenskapliga sällskap.

 
 
Advertisements

~ by blombladivinden on January 7, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: