Trådlös teknik skördar allt fler offer! varnar Salfordgruppen i Lund

Följande är en debattartikel jag skickat till diverse tidningar, bl a Borås Tidning, den 27/4. Någon publicering har ännu ej skett och inte heller någon kommentar, trots påpekande. Troligen kommer ej heller denna att publiceras, liksom ej heller den artikel om jäviga forskare i myndigheternas tjänst ni finner längre ner i denna blogg gjorde. Svenska folket ska inget veta om dessa skaderisker!

Allt fler i vårt moderna samhälle mår dåligt och symtomen blir allt tydligare. Huvudvärk, migrän, kronisk utmattning, nerv- och muskelsmärtor, koncentrationssvårigheter, synrubbningar, minnesförlust, öronsus, sömnsvårigheter, brännande känsla i huden, oro, ångest, hyperaktivitet och beteendestörningar hos barn, skenande blodtryck, hjärtarytmi, stroke, hjärtinfarkt, epilepsi, näsblod, hjärntumörer…listan kan göras lång. Många drabbade som förstår allvaret är helt säkra, de lider av påverkan från den trådlösa tekniken och kallar sig själva för elöverkänsliga, en beskrivning som de flesta läkare inte vill förstå eller erkänna.

Även om en del blev sjuka av strålningen redan från gammal radioteknik, t ex från lång-, mellan- och kortvågssändningar, så var det först med TV och fm-radio (1955) som en större påverkan på människors hälsa kunde fastställas. Efter 1981, när den första allmänna mobiltelefonin (NMT) blev till har utvecklingen av trådlös teknik gått med rasande fart. GSM, DECT, digital-TV, 3G, Wlan, Tetra, WiFi, WiMax, 4G…..teknikerna är många och nya kommer ständigt till. Ingen radiofrekvent strålning är harmlös, detta eftersom den trådlösa teknikens strålning ligger flera miljarder gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen, som i huvudsak kommer från solen och som allt levande är anpassat till att (nästan) tåla.
Allt eftersom nya och snabbare trådlösa tekniker byggs upp i samhället så blir också den elektromagnetiska strålningen allt aggressivare mot kroppens celler. Datahastigheten i modern pulsad mikrovågsteknik blir allt högre och det är just detta innehåll i sändningen, modulationen, som tillsammans med pulsrepeterfrekvenser är boven, inget levande tål den.
Kroppens immunförsvar minskar väsentligt genom strålningspåverkan redan vid mycket låga nivåer, flera miljoner gånger under de nivåer som Statens Strålsäkerhetsmyndighet har fastställt som ”säker gräns”. Detta innebär att vi blir allt mer känsliga och drabbade av allehanda påverkan som utlöser sjukdomar. Här ett par exempel:


Strålningen från trådlösa tekniker minskar bl a halten melatonin, ett hormon som kroppen tillverkar och som följer dygnsrytmen, styrs till stor del av dagsljuset. På kvällen produceras melatonin i större grad, vilket gör oss trötta och detta hormon används under nattens sömn som antioxidant, vi kan förenklat påstå att melatonin har till uppgift att under sömnen rensa bort det som kallas fria radikaler efter att dessa har fullgjort sin uppgift att med immunförsvarets hjälp angripa skadliga bakterier i våra kroppar. Om dessa fria radikaler inte rensas bort efter fullgjort arbete så kan celler skadas så att cancer kan uppstå på sikt. Men vid så hög strålningsbelastning som nuvarande trådlös teknik medför, så fungerar inte kroppens produktion av melatonin. Därav utskrivningen av allt mer sömnmedel (psykofarmaka) till allt yngre personer.
Redan vid födelsen är flickors äggstockar färdiga med ca 400 ägg, dessa ägg påverkas så markant av den trådlösa teknikens strålning (prat och SMS med mobiler, trådlösa nätverk…) att det sker en genetisk strukturförändring. Så när en strålningsbelastad flicka växer upp, gifter sig och får en dotter, så bär denna på mitokondriella (DNA) skador som är oreparerbara och hennes dotter kommer att få samma missbildning och hennes dotter och hennes dotter och…..


Jag ser dagligen unga mammor som har lagt sin mobil bredvid huvudet på bebisen i barnvagnen eller ammar sitt barn med mobilen mot örat, jag ser hur oförstående föräldrar lägger en ”babyvakt” bredvid sitt sovande barn, för att på avstånd kunna ”hålla koll” på barnet via trådlös teknik. Jag ser människor dagligen gå omkring och trycka sin mobil mot örat, helt ovetande om att hjärnan skadas för livet. Jag ser bilförare som kör och samtidigt talar i mobiler, helt ovetande om att mobilen i en bil (tåg, buss…) måste sända med kanske tusentals gånger högre effekt för att nå till basstationen. Jag ser dagligen omtänksamma föräldrar som köper mobiler till sina barn, utan att förstå att de förser barnet med ett skadligt eller till och med dödligt vapen. Aningslösheten är total!


Det är ingen slump att ryska strålskyddsmyndigheten påtalar att barn under 16 år ALDRIG ska tala i en mobil, ej heller havande kvinnor eller sjuka vuxna. Att inget mobilsamtal ska vara mer än max 3 minuter och därefter minst 15 minuters paus. Det är ingen slump att man i Frankrike nu tar bort all trådlös teknik i skolorna och ersätter det med optisk fiber. Det är ingen slump att man i södra Europa demonstrerar på gatorna mot den trådlösa skadliga tekniken, sågar ner master, inrättar lågstrålande zoner…..eller att även EU nu förordar lägre gränsvärden.


Men i Sverige sprider strålsäkerhetsmyndigheten lugnande besked, uppbackade av en med telekomindustrin jävig grupp av forskare. Deras uppgift är att inte sätta käppar i hjulet för den ekonomiskt starka telekomindustrin. Operatörerna tillåts att placera master och basantenner på skolor och sjukhus eller i dess närhet, där det borde vara minst 1,5 km till närmaste mobilbas. Våra massmedia i symbios med myndigheten för ut den ena lögnen efter den andra, t ex att ”de flesta forskarrapporter kan inte påvisa någon risk med den trådlösa tekniken”. Sanningen är att de flesta rapporter just påvisar att den trådlösa tekniken skadar allt levande, se ex http://www.bioinitiative.org/report/index.htm , som innehåller mer än 1500 rapporter som alla visar på skador av den trådlösa tekniken, men dessa rapporter läser inte våra myndighetspersoner eller de med myndigheten medlöpande journalisterna.


En radioteknik som nu börjar användas av polisen, ambulansverksamheten och räddningstjänsten är Tetra, kallad Rakel i Sverige. Tetras sändningsteknik är bland det värsta ur hälsosynpunkt för människan, med sin pulsrepeterfrekvens på 17,65 Hz, en frekvens som får kalciumjonvandringen mellan cellerna i hjärnan att explodera. Det är väl konstigt att just denna mycket hälsoskadliga teknik ska användas av de samhällsnyttiga instanser som ska rädda liv och som värnar om medborgarnas hälsa! Användarna av denna teknik är också de som kommer att drabbas värst!
”Den trådlösa tekniken är världens största experiment på människor någonsin och kanske är en miljon svenskar nu skadade av den”, uttalar forskarna i Salfordgruppen i Lund. Men vem bryr sig?

3 maj 2010

Länk: http://www.alternativjournalen.se/vagratt/tradlos-teknik-skordar-allt-fler-offer-1728605

Advertisements

~ by blombladivinden on December 29, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: