Ros till friheten …

“Under senare år har det så kallade ‘civila samhället’ blivit ett politiskt och akademiskt modeord. Att hänvisa till det civila samhället har också blivit något av en patentlösning på en rad samhälleliga och demokratiska ‘problem’ . Man förstår mer eller mindre vagt, vad begreppet står för och vilken funktion det civila samhället fyller. Men detta måste problematiseras i långt högre gard än vad som är fallet idag.”

“Siktet är i dessa politiska projekt inställt på att styra samhället genom att forma medborgarnas sinnen och kroppar, att i grunden skapa “nyttiga individer” (Foucault, 1987: 246). Dessa slags projekt fångade Foucault i bergreppet governmentality. Begreppet består av govern – att styra – och av mentality – förställningar eller mentalitet. Med denna konstellation ville han sätta fokus på hur makten griper in i våra sinnen och kroppar, hur den gestaltar det vi tänker och gör.”

“Demokratiminister Britta Lejon (1999) betonar exempelvis att det behövs ett ‘perspektivbyte inom demokratidebatten’ som i högre grad ställer ‘medborgarens berättigade krav på mer makt över vardagen och över politikens utformning i centrum’.” Utdrag från Magnus Dahlstedts; Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik.  http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/viewFile/2223/1800 .

De akter, regler, förfaranden och instrument för makt av institutioner genom vilka medborgarna i ett land (eller mer generellt den del av ett system) kommunicerar med (se kommunikation) och använder tillbaka mot varandra, så landet behåller sin kontroll som helhet riktad mot enighet, så det slutar väl inom det aktuella landet (se självorganisering, autonomi). Detta är motsatsen till rättvisa. I verkligheten inom statskunskap, ger regeringar de sällan jämnt fördelade resurserna (se konstitution) i stället till en styrande elit, som utövar kontroll över dessa institutionella regler . Den ojämna fördelningen av resurser, inom regeringar är särskilt utbrett i tekniskt högt utvecklade länder.  Sådana kontroll hierarkier (se hierarki) existerar sällan i naturen, och kan ses en utväxt av rationell konstruktion, inte från gärningar i naturen. För insyn i världsregeringens superdatorsystem rekommenderar jag Principa Cybernetica Web, här med länk till GOVERNMENT

Advertisements

~ by blombladivinden on October 29, 2011.

3 Responses to “Ros till friheten …”

  1. http://www.nowpublic.com/world/u-s-silently-tortures-americans-cell-tower-microwave-weapon

    Sett det?

  2. Ja, jag har sett …. många som gjort antagandet länge.

  3. you pushing gray carbon .stop scanning america.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: