De globala psykopaterna med makt över världsekonomin

Oförmågan att känna empati, avsaknaden av ansvar och psykopatens manipulerande läggning gör psykopaten till ett levande vapen och han eller hon drar sig inte för att fullständigt krossa eller förinta sina fiender (som finns överallt) fysiskt eller känslomässigt om det är något som hindrar psykopaten från att nå sina uppsatta mål. Eftersom många psykopater är sociala, vältaliga, korrekta och inte sällan florerar i de högre samhällsskikten, vinner de ofta andras gillande och då psykopaterna kan dupera de skickligaste psykologerna är rättsväsendet en bagatell för psykopaterna om de ställs till svars för sina handlingar. De slingrar sig, kommer med undanflykter och skyller alltid på någon/några andra eller på omständigheterna.

Lagarna hindrar psykopaterna från att nå sina allt för högt flyende mål men då vårt rättsväsende består av en massa medberoende individer som ser de högt uppsatta psykopaterna som auktoriteter, får psykopaterna i regel lindriga straff om de inte rent av frias helt. Det är synd om psykopaten och inte om dem han direkt eller indirekt gör livet till ett helvete för vilket inkluderar alla som dagligdags inte har med psykopaten att göra men på sikt får vara med om att ta konsekvenserna för vad psykopaterna har ställt till med. De medberoende oavsett vilken relation de har till psykopaten eller om de inte känner honom/henne gör allt för att vara psykopaterna till lags av rädsla för social eller ekonomiskt utslagning.

Psykopaterna med makt och pengar har deras liv i sin hand ofta utan att de är medvetna om det. De är inte heller medvetna om att de har samma människovärde, rättigheter som psykopaterna ”allas lika värde” vilket även psykopaterna kan skriva under på så länge de får någon vinning genom att upprepa dylika godhets mantran. De vet inte heller att de är kuvade och dömda till ständig underkastelse. De medberoende inom myndigheter och rättsväsende utövar gärna sin auktoritet gentemot de som står under psykopaterna och dem själva. Detta medberoende är anledningen till att allt fler människor marginaliseras, tystas eller glöms bort och samtidigt som detta pågår skapas hela tiden nya psykopater på bekostnad av människor med själ och hjärta.

Glöm inte. Psykopater skyr inga medel. De kan aldrig göra något för någon utan vinstmotiv men det kan se ut som om de gör det och därför är psykopati ett lömskt tillstånd. Psykopater kan vara de största välgörarna och skänka en massa pengar till behjärtansvärda ändamål och det gör de gärna för att få publicitet = ytterligare makt samt för att bekräfta inför sig själva och sin omgivning att de är normala och ytterst goda människor = dupering, de får över människor på sin sida.

Det räcker med ett litet antal fullfjädrade psykopater med makt och hiskeligt stora mängder pengar för att hela världen ska sättas i gungning. Finanskriser är ett bra exempel på vad psykopater kan åstadkomma när det gäller att skapa elände i länder vilket alltid drabbar de vanliga medborgarna värst. Girigheten är ett av de mest utmärkande dragen för en psykopat och även när det gäller finanskriser så är det alltid någon/några andra som bär skulden, till exempel marknaden eller ländernas befolkningar trots att det är de globala psykopaterna som ÄR marknaden och därmed STYR över marknaden med sina pengar och sin makt. En psykopat kan vara hur charmig och vänlig som helst så länge allt går efter hans/hennes egna planer, och psykopaterna drar hela tiden till sig nya intet ont anande människor som görs medberoende. Det kan ta lång tid att avslöja en psykopat om man inte befinner sig i dens omedelbara närhet.

Mera från: Den Osynliga Journalisten

Advertisements

~ by blombladivinden on June 21, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: