Tjuvarnas Paradis

Från Leewanta.com, kommenterar socioekonomiska och sociopolitiska trender…

Tjuvarnas Paradis

The peace conference has assembled. It will make the most momentous decisions in history, and upon these decisions will rest the stability of the new world order and the future peace of the world. ” M. C. Alexander, Chefssekreterare, American Association for International Conciliation, i ett nyhetsbrev, 1919.

Med Ben Bernanke som fåraherde kan man fråga sig hur den Anglo-Amerikanska världen kan gå vilse? Hans säkerhet i frågan torde bygga på att han vet att CPI statistiken är ett manipulerat skämt, lika tillförlitligt som ett Madoff Ponzi schema. Vidare hävdar han att man inte skapar pengar ur tomma intet. Det torde komma av att han glömde nämna att pengarna skapas digitalt. Hans jobb är att utföra det jobb ägarna avser, och det har alltid vare ett föremål för Imperiet 2.0, även känt som ”den nya världsordningen” (NWO), snarare än att fullfölja det som uppdraget staten ålade Federal Reserve. Priserna har gått upp 6-3/4% över hela linjen, men official inflation stipuleras som 1.2%. En värld av sömngångar kan bortse från diskrepanserna, men inte i all evighet, för en stor process av väckelse och upplysning pågår. Fler förstår större och mer komplexa sammanhang, tidigare väl dolda av organiseringen, sedan fem år, vi talar om mer utväxling än vad som har varit fallet under 50 år eller mer. Allt fler ser att något är fundamentalt fel, men har svårt att sätta fingret på exakt vad det egentligen är. SPRECTRE. Det är något eliten inte räknade med, de dumförklarade massorna och det politiska lagret för länge sedan. Ja, det finns naivitet och godtrogenhet bland massorna i hur finans och ekonomi fungerar i den internationella verkligheten, vilket har sin naturliga förklaring. De flesta med Universitets examen vet inte heller hur det hela egentligen hänger ihop, ej heller är de medvetna om hur decennier av psykologisk krigföring och propaganda har påverkat sinnets antaganden och världsbilder. Den genomsnittlige Amerikanen har aldrig hört talas om QE2, än mindre sett hur verksamheten faktiskt dödar hans eller hennes köpkraft. Frågan är vems jobb det är att hålla sig ajour med sådana ting, för det är trots allt sättet på vilket den stora massan fattar sina prioriterade beslut som avgör riktningen för den övergripande samhällsutvecklingen. Blädderläpps politiker, arten som bäddade för erans kataklysm lär gå till historien, men kanske stannar just den arten kvar där när röken har lagt sig, häxmästare vilka blandade inkompetens, bedrägerier och högmod i dödliga doser. Dessa puppor, de var sorten som inbillade sig att de var till för att vara klassens ordförande, men primadonnor är icke en vuxen människas ledare. Följ dem, och följ dem över diket. Partier….vilken balanserad individ begiven med funktionell intelligens tar reaktionärt trams på allvar? I denna värld ser vi oss vara av den sorten som inte röstar för någon, utan mera emot någon mer skrämmande än övriga alternativ. Dessa politiska gängbildningar gastar i sina skrikiga slogan pamfletter om principer, men vi ser inte något parti som bygger på princip, än mindre sätter sanningen i första rummet, där den hör hemma. Sanning bryr sig inte om vad majoriteten tycker, ej hellre begränsas sanningen av en grupp tillräckligt fläskiga tyckare, ty den står helt på sina egna meriter.

Vi hänger småaktiga tjuvar och utser de grövsta till styret” – Aesop

Så vad omständigheterna producerar är en terräng, eller snarare ett träsk, där de analytiker och ekonomer satta att producera beslutsunderlag åt Lilliput härskarna – icke antytt att de begriper underlaget heller – inte finner sig vara överens om särskilt mycket. Frågar du fem ekonomer en sak, får Du fem svar, sex om den ena är från Harvard. Kanske plågsamt uppenbart, men marschen på kvicksand leder till förödelse. Mitt i civilisationens tekniska kvantsprång, drunknade den moderna civilisationen av skulder, pappershögar, digitala lådor. Det blev för dyrt att använda pengar. Och kleptokratins ständiga subversioner måste förvisso läggas till ekvationen. Den förste kosmopolitiske bankiren frågade filosofen: ”Mina pengar ger mig makt. Jag vet hur man gör pengar. Men hur kan jag behålla min makt?” Filosofen svarade ”då måste du se till att alla andra är upptagna.” Bankiren förstod och såg krig och fred, söndring, kriser, uppgång och fall, divisioner och unioner, ideologier, religioner och katastrofer inför sin inre syn. Sedan investerade han i dem alla.

När den pendlande sega kraften av förpliktelser i den globaliserade ordningen når kritiska brytpunkter, försvinner politiker och analytiker i ett svart hål av sin egen kompetens, och ordningarna skälver tills de reds ut igen. Förvisso kan skakningarna skaka fram  en transformation, snarare än en undergång, förutom för de subversiva elementen vars ränker bäddade för kataklysmen. Om det går åt det negativa, mörka hållet försöker ordningsfolket  skapa en integrerad superstat, om det går åt det fria hållet reformerar man sig efter lokala förutsättningar, lokala behov och samarbetar dynamiskt, inte via statisk superkommunisering, vilket är världsordningsfolkets mål, den byråkratiska mardrömmen. Man kan inte ha en ”mongrel” ordning i världen, gränser och definitioner måste vara tydliga för att säkra fri rörelse. En del av problemen kan skrivas som okunnighet i olika kulörer, en annan som förnekelse av en enda gråaktig kulör. Människan i stort tenderar till att finna det svårt att medge att man har blivit lurad, inte minst om man ser sig förrådd av sitt eget ledarskap. Idag förändras världen med snabba vändningar, så även folk och regeringar. De flesta har inte studerat historien ordentligt, än mindre monetär och ekonomisk historia. Här uppstår ett vakuum, ett dilemma utan snabba lösningar i processen. De som vill skynda på upplysningen måste urskilja vilka som är mottagliga, och vilka som är låsta. Spendera inte en extra minut på de mentalt förlamade. Men med Internet och andra möjligheter till kommunikation kan ingen skylla på informationsbrist eller möjligheternas potential. Det som skiljer det genuina (sant vetenskapligt sinne) ifrån det reaktionära (konventionellt politiskt sinne) syns i förmågan att angripa ett ämne utan förutfattade meningar. Den som inte har denna förmåga fastnar oftast i halvsanningar av bekvämlighetsskäl.

Över de senaste sex månaderna har MZM likviditet zoomat upp till 475 miljarder dollar, ackompanjerat av QE2. Konservativt talat ser vi en tvåstegsbomb riktad mot den Amerikanska ekonomin. Ja båtar kommer att lyfta, men det inflationsmässiga utfallet smärtar i förlusten av köpkraft. Det tenderar till att driva upp räntor, ett område Fed numera har svårt att kontrollera. Under processen måste den Amerikanska staten finna betydande finansiering, liksom Europeiska länder, särskilt under det första kvartalet. Räntor lär stiga medan korporativ upplåning avbefolkas. Implikationen blir att europeiska köpare av Amerikanska obligationer minskar uppköpen i stor utsträckning. Vem plockar upp pappren från dammet? ECB, Europeiska stater och Fed lär investera i dyngan. Då påförs, återigen, massiv monetisering parerat med ökande MZM. Den som inte kan föreställa sig tvåsiffrig inflation missar att observera bilden. Man lär knappast kunna dölja sanningen om den verkliga inflationen så väldigt länge. Till och med Wall Street ifrågasätter, delvis, de officiella CPI, PPI siffrorna och anställningsstatistiken. Betungande blir särskilt anställningsstatistiken, med marginell förbättring i bästa fall, då stora andelar av QE medlen och stimulanserna sugs upp av den finansiella sektorn. Man kan summera Wall Street och banksektorns attityd i en enda andemening:  ”ge oss vad vi vill ha eller så skjuter vi ned det globala finansiella systemet.” Varför bry sig? De vet att systemet är på väg att skaka ned till grundvalarna förr eller senare. Om de avsiktligen skjuter ned systemet kan de vara varse att aktiviteter observeras nogsamt. Hank Paulson kanske kom undan med det en gång, men Postmannen ringer inte hur många gånger som helst. Det är lätt att räkna ut deras drag när man känner till de olika spelarnas motiv och agenda. Många, de operativa, springer mest efter pengarna, positionen och glittret, men storägarna – de som anställer hejdukarna för de största konglomeraten – är mest upptagna med utmaningarna för att skapa världsstaten, den evigt nya världsordningen. Deras spel.

Argumenten eliten använder för att agenterna ska luras på rationalen för en ny ordning, hörs i att de som inte underkastar sig vad som bäst kan kallas för ‘korporativ totalitet’ parat med ‘kollektivism’ är simpla ”isolationister” eller bakåtsträvande ”nationalister”…”protektionister”. Hur är det med ”naturalister”? Frågan är vad alternativet den obildade globlisten säljer de facto har som mål, och det, eftersom vi vet vad vi talar om, är inget annat än en form av socialiserad fascism. Resonemanget är likt påståendet att familjer måste upplösas för att familjen som koncept inte passar längre, att det är för konservativt. Imbecillitet. Konservativism kan vara nog så praktiskt, om man bara behåller vad som faktiskt fungerar. Om man då förstår att elittoppen och de smorda inte är mycket mera än vanliga brottslingar, visserligen in extremis, så vet man naturligtvis hur de bör hanteras. Se bara på farsen i USA där skandal avlöser skandal, inte minst i ljuset av SEC och CFTC´s  ”goda” meriter, med deras signerade legioner av brottsmål och böter, vilka inte påverkar de kriminella spelen nämnvärt. Nästan ingen hamnar i fängelse. Ur elitens synvinkel spelar en offentliggjord hejdlös kriminalitet dem i händerna på längre sikt (om de själva kommer undan), de har alltid långa förberedelser. De lär säga ”titta på den här röran, vi sitter alla i samma båt, länderna klarar inte sina affärer…nu får vi allt skapa en ny global ordning….oj, titta här finns en världsbank” Och till det ändamålet satte de dit sina trojaner i FN, IMF, Världsbanken, BIS, redo att håva in världen och sätta deras stämpel på tillgångarna. Man måste se trusten i detta, vilka som faktiskt är registrerade förvaltare av tillgångarna, så kallade ”trustees”. Sedan torkar man svetten ur pannan.

De flesta av de professionella spelarna förstår inte vad som är på väg, eller riktningen för utvecklingen under rådande förutsättningar. Man ser bara en positiv affekt på aktiemarknaden. Men de tänker inte på att denna lavin av extraordinär kredit även ger USA 14% inflation detta år, skadar dollarn samt förstärker guldet som rådande hårdvaluta. Fed har övergett sina förpliktelser att upprätthålla en solid sysselsättning under stringenta inflationsmål. Det var vad GATT, NAFTA och CAFTA var till för, att förinta basen av nationen, dess självständighet,  samt underordna en drogad bimbo till nation när den är nere för räkning, och då lättare accepterar nya diktat, i vanföreställningen om att direktiven faktiskt speglar nationens ordning. Feds anställda, de med begränsade perspektiv på helheten, agerar lite panikartat för att hålla den finansiella sektorn uppe, vilket aldrig var centralbankens uppdrag. Man ställde inte dit Fed för att agera som en hallick för bank-kasino-sektorn med skattebetalarnas medel. Finansiell otukt. Och bara småfolken betalar skatter. Stramar man åt den monetära politiken, eller möter mycket högre räntesatser nu, kan korthuset falla samman ganska omgående. Och ingen vill fatta det beslutet frivilligt så man stannar på befintlig kurs, med att skapa nya pengar, ny kredit, tills det helt enkelt inte fungerar längre. I omgivningen noterar vi samtidigt att Centralbankschef, Brasilliens Guido Mantega, lovar att stanna upp ’härdsmältan av dollarn’, ytterligare missljud ifrån valutakriget med andra ord.

”No, we are for Free Trade, because by Free Trade all economical laws, with their most astounding contradictions, will act upon a larger scale, upon a greater extent of territory, upon the territory of the whole earth; and because from the uniting of all these contradictions into a single group, where they stand face to face, will result the struggle which will itself eventuate in the emancipation of the proletarians.” Globalisten Karl Marx uttalar sig i favör för frihandel, Free Trade Congress, 1847

Mycket av globaliseringens konsekventa våndor förutsåg Marx, måhända lite paradoxalt, och han var förvisso kompetent i ekonomins lära, oavsett vad man anser om vissa av hans helt morbida doktriner i övrigt. Han sade i ett anförande beträffande ”frihandel” att han faktiskt stödjer frihandel bara för att konsekvensen av dess processer blir social revolution, ledande till socialistisk ordning, emedan konservativ ekonomi bygger på att man bevarar kontroll över processerna, en icke revolutionär form, ibland kallat för ”protektionism”. Och vad har vi sett på gatorna i världen i globaliseringens kölvatten? Anledningen till att Marx behärskade (relativt sett) avancerade formler om ekonomi, berodde åtminstone delvis på att han var mer än bekant med City Of London bankirerna. Men det som Marx konkluderar som ‘proletariatets emancipation’ i frihandelskataklysmen blir i realistiska nwo termer en feodal slavstat, prospektet kan liksom inte bli något annat med denna generation, dessa bankirer. Och vem ville etablera en global centralbank, vem hittade på idéen om ”Världsbanken”?

”... when the struggle seems to be drifting definitely towards a world social democracy, there may still be very great delays and disappointments before it becomes an efficient and beneficent world system. Countless people … will hate the new world order … and will die protesting against it. When we attempt to evaluate its promise, we have to bear in mind the distress of a generation or so of malcontents, many of them quite gallant and graceful-looking people.” H.G Wells, The New World Order, 1939

Feds perception, liksom magikernas syn på Wall Street, pådyvlar att högre råvarupriser reflekterar tillväxt, och inte konsekvensen av högre inflation med en förutsägbar flykt till verkliga tillgångar. Inflationen står officiellt i 1.2% och Fed försöker mörka anledningen till högre inflation, som att den är ”önskvärd”. Fed vet mycket väl att inflationen står vid 6-3/4% med sikte på 14% vid slutet av 2011. Amerikanska Staten vill bara medge en nivå på 5-1/2%, vilket utelämnar mat och energi i beräkningen. Om det vore så som de säger, varför har då Fed och deras lakejer tryckt ned guld och silverpriserna i så många år? Ur ett system vars grund utgör serier av bedrägerier växer bara mer illusioner, lögner och rökridåer. Det är ytterst få som egentligen känner till den Amerikanska Konstitutionens skick, den befinner sig i ett läge vilket inte alls reflekterar allmännt observerad status. Kort sagt, allt är inte var det verkar att vara på dessa nivåer. Oavsett vilket, en globaliseringens banérförare är idag korruptionens banérförare, eftersom denna process på makronivå kontrolleras av kleptokratins spel om den ständigt ’nya världsordningen.’

Under tiden till skeppet går i sank projicerar man bilden att piraterna på något vis räddar Amerika, när de själva var med och installerade kriserna, under hot att om man inte ger marodörerna ännu mera så ska man minsann förstöra systemet.

Då dessa vettvilingar på Wall Street, Washington och Fed inte bryr sig det minsta om vare sig lag eller etik får publikum – deras offerlamm – hantera inflationen, somliga med fixerade inkomster, till fallet av köpkraften, allt mer försvagad av politiken. Valen för ohämmad skapelse av kredit och pengar fortsätter samtidigt som Fed, som bolag betraktat, är snärjt av sina egna förstulna verksamheter. En dag försvinner Fed, åtminstone i nuvarande form, och den dagen föreställde sig de kriminella bankelementen att lämna över käppen till IMF, modellen för en global Federal Reserve. Amerikansk lagstiftning har under åren implementerat väldigt svåra paragrafer, vissa som väcker frågan hur till exempel Skattkammaren och IRS egentligen är ordnade i lagstiftningen, under Staten….eller under IMF? (ref: Presidential Documents Volume 29-No.4 pg. 113, 22 U.S.C. 285-288, 41 Stat. Ch. 214 pg. 654, Public Law 94-564, Senate Report 94-1148 pg. 5967, Reorganization Plan No. 26, Public Law 102-391). Röran i lagstiftningen ser ut att ha skapat en potentiell ”conflict of laws”, vilket lämnar vissa möjligheter till flexibilitet kanske….Modellen för total kriminalitet är annars mer beskrivande för IMF, det finns inte ett tum i det ‘Huset Af Usher’ som inte är fundamentalt sett byggt på något annat än en tradition av korruption, krig, bedrägeri och stöld.

Amerikaner – generellt sett – har inte deklarerat ett större intresse i guld och silver, ännu, men resten av världen uppvisar motsatsen. India, Kina, Ryssland, Mellanöstern och Europa plockar upp mycket, en eskalerande trend sedan tre år. Guld har presterat 20% per annum sedan 11 år. Ur elitens synvinkel är guld ett redskap för kontroll, mer än något annat. När de vet att valutorna har tagit vändningen mot botten, ser de till att organisera uppköpen av guld, så att de, eventuellt, kan erbjuda sitt (oheliga) guld för valutor i ett senare skede, bortsett från att man dessutom säkrar värden under depressiva tillstånd med guldinnehav. För att slippa detta bök hittade man på det alltigenom värdelösa SDR konceptet, vilket lanserades på 60-talet som en syntetisk valuta som var ”som guld”. Det finns givetvis inte ett uns av guld i bedragarens design.

Att backa upp en valuta med bankelitens guld kan förvisso jämföras med att korsfästas på ett kors av guld. Möjligen är det att föredra framför ett kors av aluminium. Principen är egentligen densamma med ”bonds”, obligationer, där man skapar en intrikat förening genom förpliktelsen, mellan stat och tjuv. Vem som helst kan trycka papper. Backar man upp en valuta med något man äger själv, blir det en självständig valuta, och det var detta som Abraham Lincoln, samt ett par historiska amerikanska politker med samma klarsyn, stred för, men dessvärre misslyckades etablera till fullo. Idag har vi inte politiker av den kalibern någonstans. En genuin mästare som Abraham Linclon noteras med enkelhet. Situationen med valutor vilka saknar hård backning kan beskrivas som förstoppad, osäkerhet råder i många frågor, och ingen vill dra flera nitlotter. Men receptet är enkelt, om Du har en egen valuta som ska backas måste den backas av dina egna resurser, inte av bankelitens resurser. Skillnaden mellan fångenskap och frihet är av denna ordning. Eftersom hela världen vacklar på randen av tidernas kataklysm, om än utspelad i slow motion, sker flykt till säkra tillgångar och det trycker givetvis upp priserna på ädelmetaller och bas/råvaror. Många minns det inte, men mellan Andra Världskriget och 1982 var Europa och dess stater rätt stora guldköpare. Guld ligger i Europas blodomlopp av gammal hävd. Norden har i stort sett legat utanför den tempererade zonens multipla lager av spel, de har aldrig förstått hur eliten använder ’motsägelser’ för att skaffa sig försprånget. Världen äro slug, Herr Günther! Skottet för guldets accelerering i området gick loss för två och ett halvt år sedan, vi ser uppköp öka starkt på kontinenten.

Vi har noterat dagliga tal och presskonferenser i Europa med intentionen att försäkra Europas folk, även om de saknar en Europeisk hjärna, att Euron kommer att överleva. Tar man dem på orden, eller på deras meriter? Det ser lika illa ut på båda sidor där. Europeiska hövdingar, eurogarker, står förskräckta över att historien upprepar sig, eftersom åtminstone somliga inser att deras skapelse Euron, är satt att fallera. Den politiska och adminstrativa klassen väljer förnekelse, men det gör sakerna, om möjligt, värre. Den hårda sanningen lär krama om dem ordentligt, som tack för dröjsmålet. Eurons fall blir intressant på många vis, det kan bli den rörelse som får bägaren att tippa över för eliten, och lämna fälten öppna för både klappjakt på syndabockar, och en union vars skador inte låter sig repareras. Vi sade för många månader sedan när man föreslog ett räddningspaket på en 1 biljon dollar att för att lyckas med konststycket i krisen, att processen krävde mer än 3 biljoner dollar, och detta var innan Belgiens problem dök upp. Nu ligger den stora rädslan i frågan om de solventa länderna fortsätter med att evinnerligen lösa ut de andra, kommer de då med att kollapsa? Det är åtminstone en av elitens optioner, eftersom det binder ihop offren, och banar vägen för deras propåer om världsvaluta, SDR/Bancor… nya steg till den vidriga nwo superstaten. Och ligger England och USA långt efter? Allt eftersom förödelsen fortskrider talar Tyskland och Frankrike om nya räddningsaktioner utefter vad Island framgångsrikt gjorde för att lösa problem. De flesta av obligationsägarna är banker, vilka redan står på randen av insolvens, om många redan inte är de facto insolventa. I ett sådant arrangemang skulle skuld omstruktureras till runt 30 cent på dollarn. Om banker vägrar acceptera programmet går många i konkurs hur som helst. Få känner till detta, men när denna räddningsaktion diskuterades ville Grekland ha omstrukturering och statsbankruttförklaring vid 50 cent på dollarn, men Tyskarna krävde 60 cent på dollarn. Antagligen önskar de att de hade accepterat 50 cent nu. Tyskarna, förvisso produktiva och organiserade, kan dock onekligen observeras som rövligen usla pokerspelare här. De är logiska och linjära i tankeformen, men realiteten fungerar inte bara på det viset, verkligheten är mycket mer sammansatt, multidimensionell. Utifrån rådande perspektiv ser dessa problem att möta sitt brohuvud vid Juni 2011, med ett Damocles svärd hängandes över Euron, och investerare rusande till hård kvalitet. Kommer det verkligen att finnas en finansiell uppbacking som klarar balansera bördan då?

New World Order Needed for Peace: State Sovereignty Must Go, Declares Notre Dame Professor” – Titel på artikel i The Tablet, Brooklyn USA, Mars 1942

En betydande del av problemen här är att USA har, såsom med arbetslöshet, en stagnerad BNP, groteska betalningsunderskott, där en bot ses i kontroller – tariffer – för att stävja andra staters valuta manipulationer. Implementation av sådant slag kan sätta ett hårt brott på den nuvarande kurvan. Anledningen till att det inte sker är att det är De Stora, transnationella konglomerat och internationella bankirer, vilka effektivt kontrollerar valens premisser i denna härad, inte anser att tiden är inne för att slakta just den kalven. Om USA hade de 42,000 företag, och 8.5 miljoner jobb som globaliseringens tjuvar lirkade ut ur landet, skulle inte landet ha sitt huvud på stupstocken. Det första man må inse är att det torde vara lönsamt att hindra Presidenten från att skänka ytterligare en Gratis Weekend på 1.9 biljoner dollar till dessa konglomerat, vilket straffar de arbetslösa Amerikanska slavlönerarbetarna med 600 miljarder dollar, och sedan få Kongressen att införa smärre tariffer för att balansera läget. Ekonomiskt frispels-kaos upprätthåller ingen ordning. En sådan aktion hindrar utländska valuta manipulatörer precis där de borde stoppas. Förvisso blir det ett hårt slag emot Kina, när aktiviteten hjälper dollarn till att undfly fall från 80 till 40 på USDX i det scenariot. Benjamin ’Shrek’ Bernanke har inte fel när han säger att de billiga valutorna dödar dem, för nu dumpar dessa länder dollar så fort de har tjänat dem, istället för att köpa dynga ifrån Amerikanska Skattkammaren. I detta ses en del av rationalen bakom tvånget till att gå mot QE2. Under QE2 kommer Fed att behöva släppa 1.6 biljoner i ny kredit och färska digitala sedlar, på det ena eller andra viset. Man kan summera stimulanser plus QE2 i en bas på 2.5 biljoner dollar, vilket vi förutspådde runt Maj. QE3 blir med största sannolikhet projicerat för 2012 och de stora Amerikanska valen. Effekten blir ett sätt att vattna ur den Amerikanska valutan och tillfoga Kina skada eftersom de inte låter sin valuta stärkas. Ingen av sidorna noterar under tiden varför man sitter i denna sits, eller att hela upplägget naturligtvis är planlagt och utformat av den internationella finanseliten. Hur kan någon förutse ett ekonomiskt världsläge på 30 års sikt, såvida inte man har sett planer? Ingen happening, ingen slump, detta är det stora spelet, alla bitar passar i ett noga svarvat pussel. Då syns således ingen som helst överraskning i att silver steg med 84%, och guld med 30% förra året. Vem på marknaden vill äga valutor som ständigt tappar värde? Investerare blir mer medvetna om vad som pågår, allt fler noterar skumma uppgifter om extremt stora bluffspel, vars omfång förvånar de mest garvade. Icke är det på det viset att ingen har påpekat predikamentet i tid, faktum skrivs i att ingen lyssnade. När allt är sagt och gjort finns ingen lösning i att låna mer pengar för att betala av ohanterbara skulder, en metod för att bana vägen till ett totalt platt fall. I svallvågorna efter dagens likviditetsexpansion hamnar många människor i än mer trubbel än de redan har. En hjord av investorer satte nyligen in nästan 700 miljarder dollar i US obligationer, och de lär knappast dansa i fröjd om räntorna fortsätter stiga, till det dova ljudet av fallande obligationer. Det finns ingen säkerhet värd namnet i pappersbaserade spel, det är hård kvalitet som gäller, främst för att säkra de värden man redan har. Guldet fortsätter att stiga 2011, 2000 dollar per uns är ett helt rimligt prospekt utifrån scenariot.

Kanske skulle USA byta namn, med tanke på att det snart inte finns en enda gemensam nämnare kvar med andan och visionen vilken grundlade Amerika. De internationella bankirerna placerade i City Of London låg på som blodiglar redan från början av Republikens stiftan, de satte dit trojan efter trojan i landet som utmanade deras herravälde, med en utveckling givande anglosubversiv hemsökelse och korruption på alla nivåer, från konstitution och lag, till stat och företag. United States Of Kafka? I nyheterna syns bolåneskandalen igen, förluster till ordningen av biljoner registreras i historierullen. Som tidigare rapporterat har flera partier stämt Countrywide för att ha skapat helt falska lån. Andra praktiserade lika vansinnigt till exponeringen i att många andra spelare tappar enorma summor i återköp av giftiga skräppapper. Man må undra varför det tog så lång tid innan lagen ens reagerade på ett så gigantiskt bedrägeri, och varför kriminella anklagelser inte påfördes av myndigheterna. Och hur är det med rating byråerna, skyldiga som synden, S&P, Moody´s och Fitch? De var sannerligen högst smorda i spelet. Fed utförde mutorna genom att backa upp usla papper, särskilt i Europa, vilket effektivt köpte upp 60% av den oätliga dumpen av nonsens papper. I princip är det vad den kosmiskt stora insatsen på 13.8 biljoner dollar som Fed lånade ut gick ut på. Här ligger anledningen till att Fed inte öppet ville deklarera vilka som hade fått pengar, tills Bloomberg, hör och häpna, åtalade Fed, uppbackat av krav från Federala Appellationsdomstolen, hör och häpna. Men artiklar tryckta för den amerikanska pressen nämner inte vad vi till exempel skriver här. Man täcker upp för Fed, Wall Street och ansvariga inom adminstrationen. Om man såg kopplingen mellan ägarna av Fed och ägarna av stor internationell media så skulle väl somliga misstänka ett smärre uppsåt.

The Council on Foreign Relations is ”the establishment.” Not only does it have influence and power in key decision-making positions at the highest levels of government to apply pressure from above, but it also announces and uses individuals and groups to bring pressure from below, to justify the high level decisions for converting the U.S. from a sovereign Constitutional Republic into a servile member state of a one-world dictatorship.”  F d Kongressledamot, John Rarick, 1971

Leverantörerna av CDO´s sålde pappren (finansiell mjältbrand) med AAA gradiga betyg, emedan de var BBB. Skillnaden är en 10:a för AAA och 4:a för BBB. Lögner svepte in hela sfären där Fed var den dolda dirigenten i bedrägeriet. Sedan så förelåg ju den politiska och statliga delaktigheten. Politiker och andra statligt anställda betalades via kampanjdonationer, och andra verktyg. Man jackade inte bara Fannie, Freddie, Ginnie och FHA, man betalade vem som än stod på tur, upp till 2008 och Subprime ALT-A skandalen. Man fortsätter än idag. Biljoner av dollar stals och staten med sin uppbackning av skattebetalaren fick stå och hålla avträdet. Varningar började bli synliga i November 2004, med Case-Schiller fallet noterat sex månader senare, och inte ens ett år efter detta var det många som vågade tala om saken, av de som kände till det.

Även om bankerna visste rakt igenom hela 2007 att spelet var på upprullning sålde man intensivt sitt skräp till när och fjärran. De var proffs inom sitt specifika gebit, de visste mycket väl vad de gjorde. Trots alla dessa utredningar är det hittills inte en enda individ som har berättat varför de agerade på detta vis. Den enda förklaring som hördes var ifrån flugornas herre, Goldman Sachs VD, Lloyd ”void” Blankfein, när han stipulerade att man ”utförde Guds arbete”. Givetvis existerar en gemensam nämnare någonstans, eftersom hela paradigmet, med alla dessa dokument och stämplar, måste godkännas och släppas ut ifrån den höga skorstenen. Vissa dokument ifrån ett par specifika tankesmedjor ifrån 80-talet kanske kan hjälpa till här, en fråga vi återkommer till när vi har bearbetat tillräckligt med text. Långt senare, biljoner med dollar förintade, är det till slut somliga som säger: nog, nu räcker det, vilket syns i antalet registrerade brottsmål, ett trendbrott.  Bank Of America kan plockas ned efter att ha köpt Countrywide. Förlusterna räknas till över 200 miljarder dollar, återköpen kan mycket väl överstiga 1 biljon dollar. Det inkluderar inte de mer än 400 miljarder dollar i förluster skattebetalarna suger upp via förlusterna i de zombiefierade fastighetsbolagen. Därefter väntar vi oss en störtflod av individuella RICO mål, och Grupprättegångar. Men de högsta brottslingarna undslipper buren tills vidare, de äger ju det mesta, och köper sig enkelt ur olägenheter. Men de har gått för långt, allt når en ny brytpunkt förr eller senare. Route 66 utstakad i dagens namn, via dolorosa, pekar mot inflation, deflationsbetonad depression, och slutligen…revolution.

Vi behöver ny världsordning” – Rubrik i Brännpunkt, SvD, 29 Oktober, 2008, undertecknat Bo Ekman, Tällberg Foundation

Advertisements

~ by blombladivinden on May 30, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: