Vid en ceremoni i Washington DC fredagen den 13 april 2007, undertecknade Sveriges dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff en överenskommelse …

Vid en ceremoni i Washington DC fredagen den 13 april 2007, undertecknade Sveriges dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg och USA:s minister för Homeland Security Michael Chertoff en överenskommelse angående forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap och berör bland annat informationsutbyte och möjlig koordinering av forskningsprogram.

Här finns: Försvarsdepartementets pressmeddelande om ceremonin 

Regeringar involverade i det globala militärindustriella komplexet prioriterar uppenbart inte frågor som rör miljö, samhälle, hälsa och individer…

Utdrag från samarbetsavtalet: Artikel 4

2. Sveriges försvarsminister är den högsta myndigheten inom Sveriges regering med ansvar för överinseende över samarbetsaktiviteter i Sverige och förordnas härmed till ”svensk verkställande myndighet” med ansvar för förvaltningen av detta avtal. Detta ansvar får delegeras till andra personer i försvarsdepartementet.

 Läs avtalet på engelska här:  Agreement between the government of the United States of America and the government of the Kingdom of Sweden on cooperation in science and technology for homeland security matters

Läs avtalet på svenska här:  Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten

Målen för vår säkerhet:

“Försvarsberedningen har i tidigare rapporter slagit fast att säkerhet är ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. I en strategi för Sveriges säkerhet (Ds 2006:1) föreslog Försvarsberedningen, vilket senare fastlades av riksdagen, att målen för vår säkerhet skulle vara:

 – att värna befolkningens liv och hälsa

 – att värna samhällets funktionalitet

– att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Det som hotar något av ovanstående mål är säkerhetshot. Med denna definition hotas vår säkerhet även av miljöförstöring och klimatförändringar.”

http://www.regeringen.se/sb/d/306/a/93589

Advertisements

~ by blombladivinden on May 22, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: