Diktaturens eviga lockelse – Låt oss resa oss upp och skrika …

Det är många enskilda individer som tvingats erfara att svensk regeringpolitik i fredstid – är svår att särskilja från naziregimen i Tyskland under andra världskriget. Likaså är svensk sjukvård, med tyngdpunkt på psykiatrin svår att särskilja från forskning, militär-, underrättelsetjänstverksamhet och de akademiska cirklarnas “arbetsuppgifter” inom beteende- och informationsteknologier!

”Det var inte bara Hitler som var galen. Världen är full av galna vetenskapsmän, Nobelpristagare och politiker. I gentekniken har dessa fått ett utsökt verktyg … Rashygienen var ett nazibegrepp, de biologiska soldaterna finns mitt ibland oss. De är hyllade som stora män. Som utvecklingens spjutspetsar … Vi kan konstatera att dessa mörkrets företrädare har fått ett underbart instrument i gentekniken.”

”Låt oss resa oss upp och skrika! Gentekniken hotar oss! … Historien har visat oss att kunskap inte kan ligga i träda. Alla vet vi att gentekniken kommer att missbrukas – och just gentekniken utgör en kunskap som på några få historiska ögonblick kan få såväl det ekologiska systemet som humanismen att raseras. Gentekniken har gjort det möjligt att klippa och klistra i våra gener – i våra arvsanlag. Att välja och vraka i livets innersta. Utvecklingen går i hissnande fart.” Riksdagsmannen och Miljöpartiets blivande språkrör Birger Schlaug, Dagens Nyheter 3/3 1989 i artikeln ”Varning för biologiska soldater!”

————————————

(Ursäkta upprepning, men jag är fashionerad av innehållet i denna statens 39 år gamla offentliga utredning, jag är mållös! Hur många människor har regeringen fram till dagens datum tvingat in i artificiella livscykler under Artificiella Intelligenser (AI) – för att tjäna dem i det i militanta makroekonomiska-systemet? … och utan allmänhetens insyn!)

I Statens Offentliga Utredningar SOU 1972:59  Att välja framtid, framkommer att i samband med att Sveriges regering signerade Marshallplanen 1948, har regeringen bedrivit Långtidsutredningar (LU) / Framtidsstudier/Framtidsforskning: ”Establishmentfuturologin framställs i dessa texter som intressemässigt knuten till en monolitisk kapitalistisk-militärdiktatur, politiskt konservativ och vetenskapligt förment ”objektiv”, i positivistisk tradition.”

Utdrag från avsnitt 55:  Människan och hennes omgivning – några väsentliga forskningsproblem

”Hotet mot människans integritet framstår som klarast när man sätter de biologiska och psykologiska metoderna för beteendepåverkan i samband med nya teknologiska redskap för observation och bevakning av enskilda individer och grupper, samt insamling och lagring av data.

Framstegen inom molekylärbiologi – i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. – antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan.

Forskningen inom området hjärnfunktion och beteende (brain and behavior research) syftar i första hand till att kartlägga arten av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna  och därmed informera om (nya möjligheter att lindra mänskligt lidande), nya risker för kontroll och modifikation av beteende mot människors vilja.

Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjligheter att skydda sig mot icke-önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet.

Med elektronikens hjälp kommer man att kunna skapa olika slag av ”tvåvägs”- kontakter och upplevelser av närhet som människan aldrig förr kunnat uppleva”.

1 Man måste tyvärr konstatera att mekanismerna för informationsspridning är bristfälliga, och vissa tendenser är klart oroande: den opublicerade vetenskapliga litteraturen, i form av institutionsrapporter o dyl (”fugitive literature”), tillväxer medan tidskrifterna sackar efter. Svårigheterna att få del av aktuella resultat ställer både vetenskapliga och allmändemokratiska problem.

Nürnberg -koden

Denna kod var ett direkt resultat av tyskarnas övergrepp under täckmanteln medicinsk forskning. Den upprättades för att förhindra liknande grymheter i framtiden. Den består av tio punkter:

1. Frivilligt deltagande i försöken är en absolut förutsättning. Försöksledaren är ansvarig för att fullständig och korrekt information ges till försökspersoner. Han ska också ha fullständig insikt i vad försöket innebär.
2. Försöket måste förväntas, ge viktiga resultat som är av värde för samhället.
3. Försöket ska baseras på djurförsök och på goda kunskaper om sjukdomstillståndet.
4. Försöket ska göras på ett sådant sätt som minimerar alla typer av skador.
5. Inget försök får göras om man har skäl att tro att det medför skada eller död, utom ifall läkaren själv deltar i experimentet.
6. Risken med försöket får aldrig överstiga betydelsen av de förväntade resultaten.
7. Noggranna förberedelser och god utrustning krävs för att minska riskerna med försöket.
8. Försöksledaren måste vara vetenskapligt väl kvalificerad.
9. Försökspersonen måste ha rätt att avbryta försöket när han själv finner det lämpligt.
10. Försöksledaren är skyldig att avbryta försöket om han finner att försökspersonen riskerar att skadas.

Advertisements

~ by blombladivinden on April 21, 2011.

2 Responses to “Diktaturens eviga lockelse – Låt oss resa oss upp och skrika …”

 1. Allt du skriver här är ju sant så känn inte skuld för att du upprepar en sanning!

  Tänk bara på alla politiker som dagligen upprepar sina mantran trots att det alltid är rena lögner! 🙂

  PS… fick du mitt mail? KRAM OCH GLAD PÅSK 🙂

 2. Tack! 🙂

  Du har helt rätt – det är politiker som borde känna skuld, just för att de ljuger så bra!

  Nej, det är inte skuld jag känner. Men det kanske kan tyckas märkligt att dröja kvar vid en så gammal utredning. Dessvärre, tror jag att innehållet i utredningen fortfarande inte är känt för den breda allmänheten.

  Även om resultaten från regeringens “val av framtid” börjar bli väl synlig även miljömässigt. Ska skriva om det också vid tillfälle.

  Mail- checkat och klart!

  Önskar dig också en riktigt GLAD PÅSK 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: