Ett träffsäkert uttalande om vad våra politiker och rättsväsen står för, av överste John B. Alexander vid the European Working Group Non-Lethal Weapons Symposium 2009

Från en studie som utarbetades av olika europeiska frivilligorganisationer inför det 5: e European Working Group of Non-Lethal Weapons, 11-13 maj 2009, Ettlingen, Tyskland. Orginallänken finns här: Christians Against Mental Slavery

   

Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra.” Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål. Men västvärlden och nästan alla andra civilisationer bygger helt på den fria viljan hos den enskilde, den fria viljan hos samhällen, det vill säga deras demokratier, deras rättssystem, deras ekonomiska system, deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner samt mera – alla aspekter av livet , som inkluderar deras frihet.”

Den fria viljan hos individen står i centrum i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter i FN-konventionen som implementerades 1948, utgör grunden för den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna – negligeras uppenbart också av Sveriges statsledning och “deras” rättsväsen!

Advertisements

~ by blombladivinden on April 18, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: