Experter oroliga, slog larm om HAARP och icke-dödande vapen till EU redan 1998 – ännu har vi inte sett någon svensk offentlig debatt i ämnet!

 

“Alla vapen som syftar till att störa en organism, genom vapen som kan påverka en organism indirekt, genom kemisk eller biologisk påverkan, eller optisk, akustisk eller neurologisk stimuli, kan bli dödliga på vissa villkor.”

Den utfrågning om HAARP-projektet och icke-dödliga vapen hölls i samband med Europaparlamentets initiativbetänkande, som skall upprättas av Maj Britt Theorin (ESP, S) om eventuell användning av militära resurser i miljöstrategier.

Icke-dödande (eller icke-dödliga) vapen – ett varierat scenario.
Som Peter Truscott (PSE, UK) sade i sin inledning, “Det finns en osynlig linje mellan vad som är acceptabelt och vad som är att misstänka”. Detta är kärnan i frågan.

Icke-dödliga vapen är en trend i militärt tänkande som har utvecklats sedan slutet av kalla kriget. Världen har att göra med en annan typ av kris, vilken är mindre lätt att identifiera och svårare att hantera med traditionella metoder och vapen – därav önskan att behärska våld på ett annat sätt istället för samma typ av våld. Icke-dödliga vapen jämförs av vissa författare som “tvångströjor” och definieras som “varje åtgärd som kan ändra beteendet hos motståndaren samtidigt som man undviker hans förintelse”. Detta verkar vara en betydande del av krisförebyggande men kan vara – och är – också i civila situationer (t.ex. folksamlingar).

Luc Mampaey, forskare vid GRIP, Bryssel-baserade europeiskt institut för forskning och information för fred och säkerhet, sade att han trodde att uttrycket “icke-dödliga vapen” var semantiskt omtvistad. Han hävdade att ordet hade lugnande konnotationer. Det var den politiskt korrekta termen, vilket kan lura allmänheten att tro att numera kan “rena krig” var möjligt och därmed moraliskt acceptabelt. I själva verket, som han själv och Röda korset företrädare, Robin Coupland (Genève), har påpekat var skiljelinjen mellan dödliga och icke-dödliga vapen inte är klar. Vissa vapen kan leda till döden, medan andra kunde oskadliggöra sina offer permanent eller tillfälligt. Mr Coupland var ganska kategorisk: termen “icke-dödliga”, sade han, var ytterst en marknadsföring slogan. Klicka på länken för att läsa mera på EU-Parlamentets webbsida.

Advertisements

~ by blombladivinden on April 10, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: