Antalet drabbade individer ökar i Norge, Sverige och Danmark. Vi ser en oroväckande ny trend där människor utsätts för en nyare version av experiment av interaktion mellan den mänskliga hjärnan och artificiell intelligens. Detta måste åtgärdas. Hjälp oss skapa ett nätverk mellan enskilda som drabbas i dessa tre länder.

IRPT ( Information and Research into Progressing Technologies ) är ett forskningsprojekt som pågår i Norge inom området för avancerade teknologier och intervjuarbeten med de ofrivilliga försökspersonerna utförs och sammanställs.

       

10.04.2010 av Gina Rydland

Svensk översättning av orginaltexten som finns i länken ovan.

“De flesta organisationer för mänskliga rättigheter, sjukvårdspersonal, politiker och lagstiftare är omedvetna om vilka mänskliga experimet (HE, Human Experiment) som är i drift. Ännu färre vet hur man hanterar det, och vad det innebär i deras respektive yrke. En bredare undersökning krävs för att avslöja konsekvenserna för offren och samhället i stort.

Vissa konsekvenser blev uppenbara i mina samtal med offren (TI, Targetted Individual). År av upprepad upphettning av nervcellerna och den aggressiva stimuleringen av det endokrina systemet mattar ut kropp och hjärna. Som en konsekvens därav förlorar offren förmågan att säkra sin ekonomi och bibehålla en stabil plattform för sina liv. Dessutom förändras uppfattningsförmågan på en undermedveten nivå, förprogrammerade triggerpunkter, kommer upp till ytan i medvetandet och kan leda till förändringar i personlighet och beteende. Provkörningar av ändrade flukturerande beteenden visar en variation beroende på längd och syfte, val av design och hur de enskilda hjärnorna responderar. De snabba variationerna i humör, perception och beteende skapar fysisk och psykisk stress i individen.”

På the University of Cambridge, (Control Engineering Virtual Library) finns kontroll- och regelersystem listade från hela världen, för att bland annat avläsa/mäta och påverka människors endokrina- och neurala aktiviteter: Virtual Library Control.

Matematisk modellering och analys av endokrin dynamisk kontrollmekanism

Detta är ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Sankt Petersburg State University, tidigare finansierat av svenska Vetenskapsakademin. Projektidén är att använda matematisk modellering, analys och systemidentifikationsverktyg av dynamiska system för att urskilja, kvantifiering och förklaring av endokrin kontrollmekanism. Kompetensen i forskningsgruppen vid Uppsala Universitet är specialiserad i statlig parameterestimering i dynamiska system som är väl kompletterad med expertkunskaper i dynamiska fenomen som olinjära svängningar, pulsmodulering och kontrollen av provdata representeras av rysk motpart.

http://www.it.uu.se/research/syscon/biomed/hormon”

Advertisements

~ by blombladivinden on April 8, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: