Det har varit omfattande systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av svenska och amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet

Det har varit omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet. Dessa brott har inträffat i ledande medicinska skolor med medel från Central Intelligence Agency (CIA) och den amerikanska militären. Experimenten har omfattat hjärnelektroder, LSD, hypnos, skapandet av manchuriska kandidater, utveckling av biologiska, kemiska och nonlethal vapen, och implantation av falska minnen och skapande av minnesförlust. Många experiment har gjorts på ovetande civila och utan de inblandades dokumenterade samtycke, utanför tillräcklig översyn, eller presentation för försökspersoner, eller någon meningsfull uppföljning. Eftersom sådana hemligstämplade, tankekontroll program utan tvekan pågår, bör det finnas krav på offentlighet för psykologer och psykiatriker att presentera eller offentliggöra inom de ämnesområden som rör CIA och militära kontrakt, precis som det finns för civila i relationer med läkemedelsföretagen.  Originallänken finns här: ingentaconnect

PSYKIATRINS HEMLIGA AGENDA – SKULLE SKAPA EN VÄRLDSREGERING

Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och ”styra och övervaka politiska aktiviteter”. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en ”världsmedborgare” genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

Idéerna om ett psykiatrin som en politisk maktfaktor har funnits länge inom psykiatrin. David Ingvar krävde i SvD på 1980-talet en ”Rikspsykiater” som skulle stå över alla politiker. År 2007 hävdade psykiatriprofessor Wolfgang Rutz i Uppsala att ”alla politiska beslut borde föregås av psykiatriska konsekvensanalyser”. Men dessa planer uppstod redan på 1940-talet.

Psykiatrin har på mindre än ett århundrade genomsyrat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-40-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags ”överjag” till regeringarna. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske:

”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen … Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet.”

De var naturligtvis medvetna om det extremt dåliga rykte som psykiatrin hade under denna tid. Allt måste därför ske i smyg. Med hjälp av beteendevetare såsom Pavlov, Skinner och Watson skulle människan dompteras och bringas under kontroll. Man skulle gå via skolorna i första hand. Den nya ”världsmedborgaren” skulle där odlas fram, sakta, generation efter generation. Skolan togs över av psykologer och psykiatriker – först i USA. Det fanns ett tag mer beteendevetare, psykologer, kuratorer etc. än lärare i skolan.

Alva Myrdal tog över psykologiseringen av skolan till Sverige. Barbro Westerholm (fp) är en av dem som för traditionen vidare med sitt engagemang idag i den obskyra föreningen Sfph – psykföreningen som förespråkade rashygien. Syftet med Sfph är:

”Vi arbetar i bakgrunden som idégivare och riktar in oss på nyckelpersoner, på dem som jobbar i vården, barnomsorgen och skolan.”

Man skulle alltså i smyg, sakta odla fram en ny ”världsmedborgare”. Hur detta skulle gå till berättar John Rawling Rees, då en av världens mest kända psykiatriker under 1940-talet och en av grundarna till det psykiatriska världssamfundet (WFMH):

”Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpandet av mentalhälsoprinciperna.”

Vid stiftandet av WFMH höll G. Brock Chisholm, en av medgrundarna (även en av grundarna till WHO), ett inledningstal (inspelat och publicerat – i begränsad upplaga) som klart lade fram de strategiska planerna:

”För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människor sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”

Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, religion och andliga värden. Men också moralen ansågs vara förkastlig enligt Chisholm:

”Vad är det för grundläggande störning som vi inte vet någonting om men som existerar i varje civilisation? Den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversiteter är moral, begreppen rätt och fel. Omtolkningen och till sist utplånandet av begreppen om rätt och fel är de eftersatta målen för praktiskt taget all psykoterapi … Om släktet skall befrias från dess förlamande börda av gott och ont så måste det vara psykiatrikerna som tar första steget.”

Och det ser ut som de är på väg att uppnå sina mål. Att de inte kan bota psykiskt störda människor tycks på intet sett vara störande för deras planer. Så länge de kan få mer resurser från politikerna – och det tycks inte vara några större problem. Vem styr vem?

Läs mer i kapitlet ”Den hemliga agendan” ur boken ”Välkommen Du Sköna Nya Psykiatriska Värld”: http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf
Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Länk till Kontoret för Mänskliga Rättigheter

 

Journal of Psycho-Social Studies 2003

av Carole Smith

Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder

Under senare år har den brittiska psykoanalytikern, Carole Smith, varit öppet kritisk mot regeringars användning av påträngade teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll.

I hennes essä står att läsa:

“Vi har misslyckats med att förstå resultatet av de teknologier som ursprungligen kommer från åren av det kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen och västvärlden, vilket har resulterat i att användningen av satellitteknologier, inte enbart används för övervaknings- och kommunikationssystem, utan även för att “låsa in” människor, genom manipulering av hjärnfrekvenser, genom riktade laserstrålar, neurala partikelstrålar, elektromagnetisk strålning, sonar (ekolod) vågor, radiofrekvent strålning, solition vågor, torsion fält, användningen av dessa eller andra energikällor som  ingår i studier inom astrofysik. Eftersom verksamheten präglas av hemlighetsmakeri, tycks det oundvikligt genom de metoder som vi nu känner till, det vill säga, utnyttjandet av jonosfären, vilket är vår naturliga sköld, redan är inaktuell, eftersom vi börjar förstå konsekvenserna av användningen.”

För de av oss som gått i den psykoanalytiska skolan präglades utbildningen av att patienten stod i centrum, ett erkännande om att försöka förstå den andre personens värld, vilket medförde att behandlingen i huvudsak var byggd på ömsesidigt förtroende. Den amerikanska, American Psychiatry Association’s (APA) diagnostiska kriterier för schizofreni var alltid en orsak till oro. I den tredje upplagan (1987) av Diagnostisk och Statistisk Manual (DSM) över psykiska sjukdomar, krävs att det finns minst fyra av de egenskaper som anges för en diagnos av schizofreni, och ett godkänt urval av fyra kan vara: magiskt tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och överkänslighet för kritik. 1994, minskades de erforderligt antalet kvalificerade egenskaper till två eller flera, inklusive exempelvis hallucinationer och “negativa” symtom som affektiv plattas eller oorganiserat eller osammanhängande tal – eller bara vanföreställningar som var bisarra eller hallucinationer som bestod av en röst som upprätthöll löpande kommentarer om personens beteende eller tankar. (Det har varit fem revideringar sedan den första DSM manualen utgavs 1952, nästa upplaga beräknas utkomma år 2013.)

Det är dubbelt straff att inte bli betrodd av en psykolog/psykiatriker, då många är offer för de mest fruktansvärda övergrepp genom vetenskapliga och militära experiment. Ett totalt oförstående samhälle är helt likgiltigt inför deras vittnesmål – om att en ny klass av vapen utvecklats, med kapacitet att komma in i hjärnan, sinnet och kroppen på en annan människa med dessa teknologiska utrustningar.

Utnyttjandet av neurovetenskapen för militära syften, har resulterat i dessa teknologier efter decennier av forskning och experimenterande, särskilt i Sovjetunionen och USA.

Det är regeringars sekretess stämplar som har underlättat för dessa fruktansvärda framtidsutsikter. Det har funnits många varnande röster, om att regeringars sekretess stämplar är av det giftiga arvet från det kalla kriget.

Hela essän finns här… On the Need for New Criteria of Diagnosis of Psychosis in the Light of Mind Invasive Methods

Mera från… Carole Smith

Kontroversiell omprövning av faktureringsbibeln DSM för psykiska sjukdomar; blandar neurologiska sjukdomar med psykiatriska diagnoser.

Advertisements

~ by blombladivinden on March 29, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: