Slava Gerovitch – Cybernetisk vetenskap i nationalekonomins och statsvetenskapens samt i kommunismens tjänst

I denna bok hävdar Slava Gerovitch att sovjetisk cybernetik var inte bara en intellektuell trend utan en social rörelse för en radikal reform inom vetenskap och samhället som helhet. Anhängare av cybernetik ser datorsimulering som en universell metod för problemlösning och språket i cybernetik som ett språk för objektivitet och sanning. Med denna nya objektiviteten, utmanade de de nuvarande tingens ordning i nationalekonomi och statsvetenskap samt inom vetenskapen.

Historien om sovjetisk cybernetik följde en nyfiken linje. På 1950-talet var det märkt som en reaktionär pseudovetenskap och ett vapen i imperialistisk ideologi. Med ankomsten av Chrusjtjovs politiska “töväder”, var det dock sett som ett oskyldigt offer för politiskt förtryck, och det utvecklades till en rörelse för en radikal reform av det stalinistiska systemet av vetenskapen. I början av 1960-talet hyllades det som “vetenskapen i tjänst hos kommunismen,” men i slutet av årtiondet hade det förvandlats till en ytlig fashionabel trend. Genom att använda omfattande nytt arkivmaterial, hävdar Gerovitch att dessa fluktuerande attityder återspeglar stora förändringar i vetenskapligt språk och forskningsmetodik mellan ämnesområden, i maktrelationer inom den vetenskapliga världen, och i den politiska rollen av forskare och ingenjörer i det sovjetiska samhället. Hans ingående analys av vetenskaplig diskurs visar hur nyspråk i slutet av den stalinistiska perioden och Cyberspeak som utmanade det så småningom blandades in i “CyberNewspeak.”

Se också: Gerovitch-Math-Machines

Advertisements

~ by blombladivinden on March 26, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: