Cybernetiska Principer och Internationell Stabilitet

 
CYBERNETISKA PRINCIPER OCH INTERNATIONELL STABILITET 

J. SARNOVSKY

Nyckelord: cybernetiska principer, internationell stabilitet, komplexa system, styrbarhet, beslutsprocesser

1.   INLEDNING

 Statsvetenskapliga studier av politiska teorier, är de politiska systemen, regler och lagar för politisk kontroll, mål, funktioner och strukturer för politiska institutioner, den internationella politiken. Cybernetik arbetar med de mest allmänna frågor om kontroll. Ampere definierar politik som den totala vetenskapen om verktygen som hjälper regeringar spara samhället, säkra freden på insidan och nationellt oberoende utåt (1834). I Amperes klassificering  inkluderar han cybernetik som en politik som i ordets rätta bemärkelse; är en annan del av politiken som han definierar som teorin om maktens lagar. Cybernetik bör handla om grundval för fastställande av mål, med upprätthållande av allmän ordning, genom hjälp av lagar, genom att rättfärdig distribution av ‘taxis’ (förflyttning av en cell eller organism i en viss riktning som svar på yttre stimulans), genom valet av människor och av allt vad som kan leda till förbättring av samhällets tillstånd. Endast genom fördjupade och jämförande studier av olika element kan man välja det bästa beslutet.

Genom att känna till allt som är relaterar till nationen, karaktär, vanor, åsikter, historia, verktyg om dess existens och utveckling, kan regeringen skapa de allmänna bestämmelserna i en dialog, som är ledtrådar för varje enskilt fall?

 Teorier om makt är nära sammanlänkat med cybernetik, som undersöker orsakerna som ledde till upprättandet av olika regeringar, som dessa regeringar sparar eller desorganiserar, och som provocerar eller förhindrar till stora kriser. Det är nödvändigt att studera källan till makten och bedömma olika system och principer som skapar grunden för makten, t.ex. lagsystemet, nationell suveränitet, kraften i saker eller styrkor av nödvändighet, uppenbara eller tysta avtal mellan nationer. Cybernetics representerar vetenskapen om kontinuerlig kontroll av staten (nationen), som bidrar till regeringen för att lösa konkreta uppgifter där alla förhållanden respekteras för uppfyllandet av allmänna mål – säkra freden. Där finns också mycket intressanta  förbindelser med systemsynsätt.

Ämnet, målet och delvis också innehåll av statsvetenskap är den betydande graden som är inkluderad i cybernetik. Cybernetics är i ämnet, vetenskapen om kontroll av extraordinära komplexa system. Det politiska systemet är verkligen ett intrikat system. Det är nödvändigt att överväga en viss homomorphic modell av politiska systemet för sina studier. Modellen av vårt politiska system – ett globalt system – representeras av en uppsättning suveräna stater (nationer); dessa ska vi betrakta som delsystem i globala system. De ömsesidiga relationerna mellan delsystemen (så kallade interaktioner) skapar strukturen i det globala systemet (system, i nästa). Samspelet ges av informationskanaler mellan stater, internationella avtal etc. Den aggregerade modellen av ett sådant system är system i berörda stater, och dess förbindelser med regeringen och den juridiska makten.

Det finns relativt goda utarbetade teorier om kontroll av storskaliga tekniska system. De politiska övervägandena, åtminstone de som nyligen publicerats, lägger tyndgpunkten på sociologiska, psykologiska, för övrigt på ekonomiska aspekter. Där är nämligen betoningen på “semantisk” punkt av problem, medan det är en mer eller mindre undertryckt formell (“syntaktisk”) punkt av problem. Dessutom innebär en tillämpning av oädla cybernetiska principer att “rensa ut” många problem i mer allmän nivå och med mer allmänna giltighet. Naturligtvis, är det inte den mekaniska tillämpningen. Cybernetiska modeller är bara fragment av några formaliserade teorier. Endast inom ramen för tillhörande vetenskap kan cybernetiska modeller byggas, tillämpas och tolkas.

System funktionell strategi för att undersöka problem och företeelser i omvärlden är typiskt för cybernetik. Detta är hårt bundet med grundläggande begrepp och principer för cybernetik. Filosofin kan i cybernetik hitta mycket stimuli, särskilt på det kontot som cybernetik har prövats om vissa synter i form av principer och lagar. Analysen av cybernetiska principer kan visa den kanske redan kända, filosofiska och politiska aspekten och avslöjar sin inspirerande kraft. Mera… Cybernetics Principle and International Stability

Advertisements

~ by blombladivinden on March 26, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: