“Min verksamhet som statsman bygger jag på frimurarprinciper. Jag anser att dessa ledarprinciper måste spridas över hela världen, och på dessa principer måste man bygga hela världen.” – President Harry S. Truman

President Harry S. Truman var USA:s 33:e president (1945 – 1953). Han var också stormästare i logen Beach Grove 694, vid ett frimurarmöte 1948 förklarade han: “Min verksamhet som statsman bygger jag på frimurarprinciper. Jag anser att dessa ledarprinciper måste spridas över hela världen.”

Trumans administration skall nästintill genomgående ha bestått av frimurare.

~ by blombladivinden on March 6, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: