Betänkligheter angående statsminister Olof Palmes och prinsessan Dianas död – och att styra i namn av historien, nuet och framtiden: genom att belysa nuet och framtiden genom historien. Vem bär ansvaret för design och operationer?

I den Judiska kalendern ingår Metons hemliga 19-årscykel

Den grekiske astronomen Meton lanserade insikten om månens 19-årscykel. Månen återkommer i samma fas på samma datum i det tropiska året först efter 19 år (på två timmar och några minuter när). 19 tropiska år rymmer 6 936,60 medsolsdygn och 235 synodiska månader rymmer 6 939,69 medsolsdygn. Denna kunskap, Metons 19-årscykel, gav underlag för att med viss noggrannhet kalendariskt låta månens rörelser samspela med det tropiska året. Den judiska kalendern bygger på tanken att mycket precist reglera interkalationerna (fördelningen av skottår och skottdagar) och speciellt med finstämda detaljer för nyårsdagen skapa en kalender i vilken månen befinner sig i exakt samma fas vid inledningen av varje period på 19 tropiska år. Mycket tidigt valde man som ram för detta Metons 19-årscykel. Så kunde man bättre uppfylla Guds befallningar i Gamla Testamentet att fira sina högtider vid mycket fasta tidpunkter under året.

Källa: André Östlund, Teol. kand. Fil.mag. Prost. http://hem.bredband.net/b157997/APage1.htm

19-årscykler

1889 föddes Tysklands blivande rikskansler Adolf Hitler, samma år grundades Socialdemokratiska partiet, den 19-åriga Meton cykeln löper fram till:

1927 statsminister Olof Palmes födelseår

1946 kung Carl XVI Gustavs födelseår

1965 nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldts födelseår

1984 prins Harrys födelseår, Storbritannien (se också nedan)

Då kung Gustav VI Adolf var i sitt 19:e år som Sveriges regent, tillträdde Olof Palme Sveriges statsministerpost den 14 oktober 1969.

I HANS MAJESTÄTS HEMLIGA TJÄNST ?

Vid en historisk återblick i tideräkningen framkommer att ”Stora Logen” grundades år 1774. Traditionsenligt uppbars Stormästartiteln i Stora Logen av en konung fram till kung Gustav VI Adolfs bortgång den 15 september 1973. Därefter övertogs stormästarrollen av prins Bertil fram till hans frånfälle den 5 januari 1997.

Vid fortsatt tillbakablick föddes Tysklands blivande rikskansler Adolf Hitler den 20 april 1889. Vid tidpunkten var Oscar II Sveriges och Norges unionskonung, samt stormästare i Stora Logen.

Utgjorde Olof Palmes politiska karriär en del av en nationell och internationell politisk frimurar-operation – dubbelpolitikens sfär och osynliga samband inom cybernetik, datavetenskap, systemvetenskap och Artificiella Intelligenser (AI)?

30 januari

30 januari 1933 installerades Adolf Hitler som Tysklands rikskansler.

30 januari 1927 föddes Sveriges blivande statsminister Olof Palme.

*******************

30 april

30 april 1945 rikskansler Adolf Hitlers officiella dödsdag.

30 april 1946 föddes Sveriges blivande kung Carl XVI Gustav och Sveriges statschef.

*********************

28 februari

28 februari, namnsdag: Maria (Jesus moders namn)

28 februari 1912 prins Bertils födelsedag, stormästare i Stora Logen.

28 februari 1986 mördades statsminister Olof Palme kallblodigt.

*********************

Kung Carl XVI Gustav ”Dödens Väktare” vid rikskansler Adolf Hitlers officiella dödsdatum?
Prins Bertil ”Dödens Väktare” vid statsminister Olof Palmes dödsdatum?

Ceremoniellt mord? ??

Är den äkta naturen av Sveriges regeringspolitik i det fördolda baserad på – ockult politik och rituella aspekter?

*********************

7 december

7 december 1941 bombades Pearl Habour, USA av japanerna.

Ett av frimurarnas främsta instrument är; “lagen om upprepning” – att styra i namn av historien, nuet och framtiden. Hur många individer har kännedom om att USA:s försvarshögkvarter Pentagon invigdes vid en ceremoni den 11 september 1941? Strax efteråt, den 7 december 1941 bombades Pearl Harbor av japanerna. Frimurare använder många olika kalendrar. Den 11 september 1999 i vår gregorianska kalender, markerade nyår i den judiska, etiopiska och egyptiska koptiska kalendern.)

7 december 1976 prins Bertil och prinsessan Lilian av Storbritannien, bröllopsdag.

*********************

5 januari

5 januari 1919 grundades det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, vilket efter andra världskriget upplöstes och förbjöds 1945.

Då det är den 5 januari i vår gregorianska kalender är det i ryska ortodoxa kyrkans julianska kalender den 23 december – kalendern löper 13 dagar efter vår tideräkning. Vilket till synes är helt samstämt mellan prins Bertils dödsdag och drottning Silvias födelsedag.

5 januari 1997 datumet för prins Bertils frånfälle.

*********************

Prins Bertil och prinsessan Diana gick båda bort år 1997

I den brittiska tronföljden ingår också Sveriges kungahus. Tronföljdslistan består för närvarande av 926 namn, varav Sveriges kung Carl XVI Gustav står på listan som nummer 185. Ett av kraven på tronarvingen är att hon/han inte får tillhöra eller vara gift med någon som tillhör katolska kyrkan. Alltså, ingen religionsfrihet inom kungahusen!
(Uppgifter: 2007-12-07, från http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_tronföljden.)

Storbritanniens nuvarande monark är Elizabeth II – sonen kronprins Charles står i turordning att ärva kungakronan.

Internationell ”konspirations-politik i samverkan genom Sveriges och Storbritanniens kungahus? I detta fall genom kyrkregister och Sveriges namnsdagskalender:

29 juli, namnsdag: Olof

29 juli, namnsdag: Olof (Sveriges statsminister Olof Palme)

29 juli 1981 prinsessan Diana och prins Charles bröllopsdag av Storbritannien.

*********************

15 september

15 september 1973, kung Gustav VI Adolfs dödsdag.

15 september 1973 ärvde Carl XVI Gustav konungatiteln efter sin farfar.

15 september 1973 samma dag föddes prins Daniel.

15 september 1984 föddes prins Henry, Storbritannien (prinsessan Dianas och kronprins Charls son).

*********************

2 maj, namnsdag: Philip

2 maj namnsdag: Philip (prins Philip av Storbritannien och prins Carl Philip av Sverige)

*********************

10 juni

10 juni 1921 prins Philips födelsedag, Storbritannien. (prinsessan Dianas svärfar)

10 juni 1982 prinsessan Madeleines födelsedag.

*********************

31 augusti

31 augusti 1979 prins Carl Philips dopdag.

31 augusti 1982 systern prinsessan Madeleines dopdag.

31 augusti 1997 prinsessan Diana omkom under tragiska omständigheter i en bilolycka i Paris.

*********************

Sammanfattningsvis förfaller det som Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reinfeldt också är inkluderad i det “teologiskt-politiska frimurar-manuskriptet.” Än en gång ställer jag frågan: fungerar Sveriges statsministerämbete såsom underställda representanter till kungahus med historiska frimurarangelägenheter – och inte i första hand för Sveriges befolkning som är uppdragsgivarna….?

4 augusti

4 augusti 1900 Storbritanniens drottningmoder Elizabeth I födelsedag.

4 augusti 1965 Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldts födelsedag.

**********************

29 april

29 april 1945 Tysklands rikskansler Adolf Hitlers och Eva Brauns (påtalade) bröllopsdag.

29 april 2011 prins William och Kate Middletons bröllopsdag, av Storbritannien.

*************************

Citat från president Harry S Truman 1948

Citat från USA:s president Harry S. Truman, stormästare i frimurarlogen Beach Grove 694, han förklarade vid ett frimurarmöte 1948:

“Min verksamhet som statsman bygger jag på frimurarprinciper. Jag anser att dessa ledarprinciper måste spridas över hela världen, och på dessa principer måste man bygga hela civilisationen.” http://www.bankrattsforeningen.org.se/Slutna/slutna2.html

~ by blombladivinden on February 27, 2011.

2 Responses to “Betänkligheter angående statsminister Olof Palmes och prinsessan Dianas död – och att styra i namn av historien, nuet och framtiden: genom att belysa nuet och framtiden genom historien. Vem bär ansvaret för design och operationer?”

  1. Really superb visual appeal on this site, I’d value it 10 10.

  2. Thanks for the compliment! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: