Niccolò Machiavellis bok: Prinsen – var avsedd som en instuktionsbok för härskare då han skrev den 1513 – den gäller än idag bland världens ledare

Niccolò Machiavelli (3 maj 1469 – 21 juni 1527), var en italiensk politisk filosof under renässansen. Som statens tjänsteman i Florens blev Machiavelli nyckelpersonen i realistisk teori, av avgörande betydelse för senare studier i statsvetenskap. Hans mest kända bok: II Principles (Prinsen) var avsedd som en instruktionsbok för härskare.

Hans åsikter har kommit att beskriva smala egennyttiga beteenden som eftersträvas inom olika intressegrupper.

Den stora frågan i arbetet är: hur kan ett beslut eller en blivande prins upprätthålla och underhålla den starkast möjliga regering? Det är, hur att få och behålla makten. Enligt Machiavelli, moraliska principer måste deklareras och inge oppertunism.

Först diskuterade han effektiva metoder för att styra flera olika typer av furstendömen. Han informerade läsaren som förmodligen var medlem i aristokratin, om de bästa sätten att förvärva, bevara och skydda deras stat – var (som nu)  ett monopol bestående av våld och krig.

Machiavelli förklarade de kvaliteter den perfekte prinsen ska ha för att utföra ett smart ledarskap och dragen för en effektiv politisk ledare genom följande presentation:

– viljan att efterlikna beteendet hos stora män, exempelvis av det antika Rom i synnerhet (boken skrevs under renässansen).

– förmåga att belysa hur nödvändig regeringen är för välbefinnandet av befolkningen, till exempel genom att visa konsekvenserna av att ge efter för mobben genom att temporärt luckra upp ett grepp.

– en dedikation till krigskonsten – om så bara för statens faktiska överlevnad.

– förståelse för att uppenbara grymheter och vice versa kan vara avgörande för att upprätthålla stabilitet och makt.

– försiktighet när det gäller utbetalning av ens egen förmögenhet.

– vishet att söka råd och anvisningar endast när det behövs.

Machiavelli bortser från något samband mellan etik och politik, något som upprörde hans samtida. Prinsen bör sträva efter att vara sedd som barmhärtig, religiös, ärlig och etisk. Men i verligheten tillåter Prinsens arbetsuppgifter honom att faktiskt inte ha någon av dessa egenskaper. Detta känner vi också igen hos våra samtida politiker också fram till dagens datum!

Mera information finns på WordIQ:s webbsida:  The Prince

Advertisements

~ by blombladivinden on February 23, 2011.

2 Responses to “Niccolò Machiavellis bok: Prinsen – var avsedd som en instuktionsbok för härskare då han skrev den 1513 – den gäller än idag bland världens ledare”

  1. Machiavelli intressant figur i historien

  2. Även idag skulle jag vilja säga … hans person och bokverk används ofta som referensmaterial…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: