Cybernetik och Systemvetenskap i den Akademiska Världen

De grundläggande koncepten för cybernetik har visat sig vara enormt kraftfulla i en mängd olika discipliner: datavetenskap, management, biologi, sociologi, termodynamik, etc. cybernetik och systemvetenskap kombinerar utdrag av filosofi och matematik med konkretion som behandlar teori och modellering av “real world” utveckling av systemen. Eftersom det i sig är tvärvetenskapligt, arbetar cybernetik och systemvetenskap mellan och bland vanliga teorier, vanligen parvis (t.ex. biofysik, sociobiologi) men ibland mellan fler än två typer av system.
Några senare fashionbla metoder har sina rötter i idéer som föreslagits av cybernetiker för många decennier sedan: t.ex. artificiell intelligens, neurala nätverk, komplexa system, människa-maskin gränssnitt, självorganiseringde teorier, system terapi, etc. De flesta av de grundläggande begreppen och frågorna av dessa metoder har redan formulerats av cybernetiker såsom Wiener , Ashby , von Bertalanffy \ citera {V} L56, Boulding , von Foerster , von Neumann , McCulloch och Pask på 1940-talet och genom 1960-talet. Men sedan starten har Cybernetik och Systemvetenskapen kämpat för att hitta en viss grad av “anständighet” i den akademiska världen. Även om tvärvetenskapligt arbete har blomstrat lite på senare tid, har särskilt cybernetiker misslyckats med att hitta ett hem i akademiska institutioner, eller att skapa sina egna. Mycket få utbildningar i cybernetik och systemvetenskap finns, och de som arbetar på nya områden som beskrivs ovan verkar ha glömt sina cybernetiska föregångare. Vad är anledningen till att cybernetik inte fått den popularitet som den förtjänar?
Det som skiljer cybernetiska forskare från de tidigare nämnda områdena är att de förstnämnda envist hållit fast vid sitt mål att bygga generellt, domän oberoende teorier, medan de sistnämnda fokuserar på mycket specifika användningsområden: expertsystem, psykoterapi, termodynamik, mönsterigenkänning, etc. Allmän integration är alltför abstrakt, och är inte tillräckligt framgångsrik för att bli riktigt uppskattad.
Som ett tvärvetenskapligt område, ser cybernetik och systemvetenskap vanliga begrepp som används i flera traditionella discipliner och försöker att nå en samförståndslösning genom att hitta gemensamma villkor för liknande begrepp i dessa olika discipliner.

 

Advertisements

~ by blombladivinden on February 21, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: