Welcome aboard!

Detta TOP SECRET dokument definieras som en “social och ekonomisk programmerings-manual” för samhället. Manualen beskriver de strategier och mål som världens härskare ställt upp, och som inte längre är nationella regeringars ledare, men ordförandena i de vikigaste finansiella och ekonomiska nätverken, den enda maktskalan i världen. Deras strategier är i stor utsträckning dolda, men “de som vet vad att söka efter”, finner grunden för den snabba radikala transformeringen av samhället och påskyndandet av den globala ekonomin. En transformation som snabbare och snabbare tar oss till den värld som beskrivs i science-fiction böcker och filmer: Brave New World…etc

En inledande programmeringsmanual

Operations Research Operations Research
Teknisk handbok
TM-SW7905.1

Välkommen ombord

Denna publikation markerar 25-årsdagen av det tredje världskriget, kallat “Tyst Krig”, som genomförs med hjälp av subjektiv biologisk krigföring och utkämpas med ” tysta vapen “.

Denna manual innehåller en inledande beskrivning av detta krig, dess strategier, och dess vapen.

Säkerhet

Det är helt omöjligt att diskutera social ingenjörskonst eller automatisering av ett samhälle, dvs konstruktionen av sociala automationssystem (tysta vapen) på nationell eller internationell nivå utan att det innebär omfattande mål för social kontroll och förstörelse av människors liv, dvs, slaveri och folkmord.

Denna handbok är i sig en analog avsiktsförklaring. En sådan skrift måste säkras från offentlig granskning. Annars kan det ses som en tekniskt formell förklaring av inhemska krig. I de fall då någon person eller grupp av personer i en position med stor politisk  makt och utan full vetskap och samtycke av det offentliga, använder sådana kunskaper och metoder för ekonomisk erövring – Måste man förstå att ett tillstånd av inhemsk krigföring finns mellan denna person eller grupp av personer och allmänheten.

Lösningen på dagens problem kräver ett tillvägagångssätt som är hänsynslöst uppriktig, utan att oroa sig över religiösa, moraliska och kulturella värden.

Du har kvalificerat dig för detta projekt på grund av din förmåga att se på det mänskliga samhället med kall objektivitet, och ändå analysera och diskutera dina iakttagelser och slutsatser med andra med liknande intellektuell kapacitet utan förlust av handlingsfrihet eller ödmjukhet. Sådana dygder utövas i ditt eget intresse. Avvik inte från dem.

Historisk introduktion

Tyst vapenteknik har utvecklats genom Operations Research (OR), en strategisk och taktisk metod som utvecklats inom det militära ledarskapet i England under andra världskriget. Det ursprungliga syftet med Operations Research var att studera strategiska och taktiska problem av luft och mark försvar med mål om en effektiv användning av begränsade militära medel mot utländska fiender (dvs., logistik).

Det var snart erkänt av de i maktpositioner att samma metoder kunde vara användbara för att helt kontrollera ett samhälle. Men bättre verktyg var nödvändigt.

Social ingenjörskonst (analys och automatisering av ett samhälle) kräver korrelation mellan stora mängder av ständigt växlande ekonomisk information (data), så höghastighets datoriserade databehandlingssystem var nödvändigat om man skulle kunna tävla vidare i samhället och förutsäga när samhällets kapitulation skulle anlända.

Relay datorer var för slöa, men den elektroniska datorn, som uppfanns 1946 av J. Presper Eckert och John W. Mauchly, uppfyllde behovet.

Nästa genombrott var utvecklingen av simplexmetoden av linjär programmering 1947 av matematikern George B. Dantzig.

Sedan transistorn uppfanns 1948, av J. Bardeen, WH Brattain, och W. Shockley, skedde en stor och lovande expansion  inom datorfältet genom att minska utrymme och strömförbrukning.

Med dessa tre uppfinningar, hyste de i ledande maktpositioner starka misstankar om att det var möjligt för dem att kontrollera hela världen med en knapptryckning.

Omedelbart gick the Rockefeller Foundation in med ett fyraårigt ekonomiskt stödpaket till Harvard College, finansieringen av The Harvard Economic Research Project för att studera strukturen i den amerikanska ekonomin. Ett år senare, 1949, deltog också the United Stataes Air Force i projektet.

År 1952 avslutades stödperioden, och ett möte på hög Elit nivå hölls för att bestämma nästa fas av forskningen för den sociala verksamheten. Harvard projektet hade varit mycket givande, vilket bekräftades genom offentliggörande av vissa av deras resultat 1953 vilka tydde på möjligheter för den ekonomiska (sociala) ingenjörskonsten (*).

Utvecklad under den senare halvan av decenniet av 1940-talet stod den nya “Quiet War” maskinen, så att säga, i gnistrande guldpläterade hårdvara på utställningslokalen golv år 1954.

Med skapandet av masern 1954, kom löftet om obegränsade källor till fusion atomenergi från tungt väte i havsvatten och den därav följde tillgången till obegränsad social makt som var en möjlighet och endast några decennier bort.

Kombinationen var oemotståndlig.

Det “Tysta Kriget” var tyst deklarerat av den Internationella Eliten vid ett möte 1954.

Även om det tysta vapensystemet  nästan avslöjades 13 år senare, har utvecklingen av detta nya vapnetsystem  aldrig drabbats av några större bakslag.

Denna volym markerar 25-årsjubileet av inledningen av the “Tysta Kriget”. Det inhemska kriget har redan haft många segrar på många fronter över hela världen.

(*) “Studier i strukturen av den amerikanska ekonomin” (1953), av Vasilij Leontief (chef för Harvard Economic Research Project), International Science Press Inc., White Plains, New York

 

Tyst Vapen Teknologi

Beskrivning av införandet av tysta vapen:

Allt som förväntas från ett vanlig vapen förväntas av ett tyst vapen av sina upphovsmän, men bara genom sitt eget sätt att fungera.

-Det skjuter situationer, i stället för kulor, som drivs av databehandling, i stället för en kemisk reaktion (explosion), med ursprung från bits av data, i stället för korn av krut, från en dator i stället för en pistol, som drivs av en programmerare, i stället för en skarpskytt, enligt order från en bank magnat, i stället för en militär allmänhet.

-Det skjuter inte med uppenbara explosiva ljud, orsakar inga uppenbara fysiska eller psykiska skador, och stör inte självklart det dagliga sociala livet.

-Men det avger ett otvetydigt “brusljud” som orsakar omisskännlig fysisk och psykisk skada, som otvetydigt stör det dagliga sociala livet, det vill säga att det är entydigt för att en utbildad observatör, en som vet vad att leta efter.

-Allmänheten kan inte förstå detta vapen, och de kan inte tro att de attackeras med ett ljudlöst vapen.

-Allmänheten kan instinktivt känna att något är fel, men på grund av den tekniska karaktären hos de tysta vapen, kan de inte uttrycka sina känslor på ett rationellt sätt, eller hantera problemen med intelligens. De vet inte hur man ropar på hjälp, och vet inte hur man umgås med andra för att försvara sig emot det.

När ett tyst vapen tillämpas gradvis, justerar sig allmänheten / anpassar sig till dess närvaro och lär sig att acceptera dess ingrepp i deras liv tills trycket (psykologiskt via ekonomi) blir för stort och de bryter ihop.

– För allmänheten, är de tysta vapnen en typ av biologisk krigföring. Vapnen angriper vitalitet, alternativ och rörligheten för individerna i ett samhälle genom att veta, förstå, manipulera, och angripa deras källor till fysisk och social energi, och deras fysiska och mentala känslomässigt starka och svaga sidor.

Kort lista av outputs

Outputs – skapar kontrollerade situationer – manipulation av ekonomin, och därmed samhället – kontroll av ersättningar och inkomster.

Sekvens:

(1) tilldelar möjligheter.
(2) förstör möjligheter.
(3) kontrollerar den ekonomiska miljön.
(4) styr tillgången på råvaror.
(5) kontrollerar kapital.
(6) kontrollerar bankränta.
(7) styr inflationen av valutan.
(8) kontrollerar innehav av egendom.
(9) kontrollerar industriell kapacitet.
(10) kontrollerar tillverkning.
(11) kontrollerar tillgängligheten av varor (råvaror).
(12) styr priserna på råvaror.
(13) kontrollerar tjänster, arbetskraft, etc.
(14) kontrollerar utbetalningar till statliga tjänstemän
(15) kontrollerar juridiska funktioner.
(16) styr personregister – okorrigerbara av den part som förtalas.
(17) kontrollerar reklam.
(18) kontrollerar mediakontakt.
(19) kontrollerar material tillgängligt för TV-tittande.
(20) kopplar bort uppmärksamhet från de verkligt vikitiga frågorna.
(21) kontrollerar känslor.
(22) skapar oordning, kaos och vansinne.
(23) kontrollerar utformning och utforskar fler skattereformer.
(24) kontrollerar övervakning.
(25) styr lagring av information.
(26) utvecklar psykologiska analyser och profiler av enskilda personer.
(27) kontrollerar juridiska funktioner [upprepning av 15]
(28) kontrollerar sociologiska faktorer.
(29) kontrollerar hälsotillstånd.
(30) parasiterar på människors svagheter.
(31) förlamar människors styrkor.
(32) dränerar rikedom och tillgångar.

Advertisements

~ by blombladivinden on February 10, 2011.

One Response to “Welcome aboard!”

  1. Mmm…beautiful boat and weather…jag kommer.. 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: